Warsztaty Filmoteki Szkolnej

Bezpłatne warsztaty Filmoteki Szkolnej skierowane są do uczniów i nauczycieli z całej Polski. Uczestnicy podczas jednodniowych zajęć  realizują filmy krótkometrażowe pod opieką profesjonalistów. Szkoły otrzymują nośniki ze zrealizowanym materiałem oraz certyfikaty ukończenia warsztatów Filmoteki Szkolnej. Zajęcia prowadzone są w Warszawskiej Szkole Filmowej, Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, przez wykładowców tych placówek.

Partnerzy

Centrum Technologii Audiowizualnych
Gdyńska Szkoła Filmowa
Warszawska Szkoła Filmowa