Liderzy Filmoteki Szkolnej, rok 2019/2020


Lokalni liderzy (19)

świętokrzyskie

Anna Karp

 • akarp22@wp.pl
 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Katolickie Liceum Ogólnokształcące im.św. Stanisława Kostki
  ul. św. Stanisława Kostki 17
  25-341 Kielce

Zainteresowania filmowe

Lubię dobre filmy, w szczególności klasykę polskiego i światowego kina; ulubieni reżyserzy to Kieślowski i Bergman.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • autorka programów edukacji filmowej realizowanych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym
 • organizatorka warsztatów scenariuszowo-reżyserskich i konkursów filmowych dla uczniów oraz szkoleń dla nauczycieli i studentów w zakresie edukacji filmowej
 • koordynatorka filmowych projektów społecznych i wolontariackich oraz przedsięwzięć popularyzujących dobre kino: szkolnego DKF-u, nocy filmowych i spotkań z twórcami,
 • absolwentka studiów podyplomowych edukacji filmowej Akademii Nowe Horyzonty

Robię to, ponieważ

Uskrzydla mnie to w codziennej pracy, pomaga pogłębić relacje z uczniami i pozwala przeżyć coś szczególnego; dobry film bowiem jest znakomitym środkiem budzenia emocji i potrzeby rozmawiania o nich; rozładowuje napięcia i odpowiada na potrzeby egzystencjalne młodego człowieka, pozwala mu interpretować świat oraz wyrażać siebie; jest pomostem łączącym pokolenia, inspiruje do własnej twórczości.

kujawsko-pomorskie

Ewa Jakubowska

 • e.jakub@wp.pl
 • 793 032 406

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego
  ul. Centralna 27
  86-005 Białe Błota

Zainteresowania filmowe:

Każdy film, który motywuje widza,  aby stał się lepszą wersją samego siebie.

Doświadczenie w edukacji filmowej:

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • korzysta z pakietu Filmoteka Szkolna i uważa, że materiały metodyczne dotyczące filmów: „Jestem zły”, „Cześć Tereska”, „Abel, twój brat”, „Szczurołap” sprawdzają się na zajęciach i inspirują młodych widzów
 • prowadzi warsztaty teatralno-filmowe, organizuje filmowe gry miejskie
 • absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej - studia praktycznej edukacji filmowej dla nauczycieli stART

podkarpackie

Ewa Musiał

 • bemjamus@poczta.onet.pl
 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego
  ul. Słowackiego 21
  37-700 Przemyśl

Zainteresowania filmowe

Lubię oglądać filmy i o nich rozmawiać. O moich preferencjach filmowych decyduje ciekawy temat, ulubieni reżyserzy czy aktorzy. Szczególnie cenię sobie polskie kino.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2014 roku  
 • prowadzi lekcji filmowe
 • realizuje warsztaty filmowe dla uczniów
 • prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji filmowej
 • organizuje filmowe gry miejskie
 • prowadzi szkolny DKK

Robię to, ponieważ

Lubię dzielić się z innymi swoją pasją. Uważam, że dzięki pracy z filmem nauka może stać się ciekawsza i efektywniejsza. Film inspiruje ludzi do myślenia, pobudza kreatywność i przygotowuje do życiowych wyzwań. Praca w edukacji filmowej daje mi wiele, nie tylko mam okazję uczyć innych tego, co mnie fascynuje, ale też sama uczę się od uczniów, bo są kreatywni i wnoszą wiele świeżego spojrzenia do moich działań.

dolnośląskie

Ewelina Waląg

 • ewalag@interia.pl
 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza
  ul. Szkolna 1
  56-200 Góra

Zainteresowania filmowe

Łączenie tematyki filmowej z równościową (zwłaszcza disability studies, deaf studies, posthumanizm, gender); praca z filmami wzbudzającymi chęć do ciągłego przetwarzania, analizowania, stawiania kolejnych pytań; (współ)tworzenie autorskich produkcji

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • założycielka i koordynatorka Koła Filmowego WONDERLab
 • realizuje lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe projekty filmowe, np. Filmoteka Szkolna. Akcja!, Film na Horyzoncie, Focus na piłkę, Kinema
 • prowadzi wykłady/warsztaty z zakresu edukacji filmowej i medialnej dla nauczycieli, nauczycielek i uczniów, uczennic oraz prelekcje o tematyce filmoznawczej
 • (współ)autorka publikacji dotyczących edukacji filmowej z uwzględnieniem perspektywy równościowej

Robię to, ponieważ

Edukacja filmowa stanowi dogodną formę wymiany myśli i uwrażliwiania na odbiór rzeczywistości, stwarza przestrzeń do poszukiwania własnej kreatywności i współdziałania, a przede wszystkim wpisuje się w naszą medialną i technologiczną codzienność. Spotkania z osobami zainteresowanymi filmem zapewniają wymienność ról w interakcji, dzięki czemu każda z osób może stać się przewodnikiem_czką/towarzyszem_ką w kontakcie z X Muzą.

opolskie

Iwona Baldy

 • iwonabaldy@gmail.com
 • 507 311 140

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza
  ul. Mickiewicza 10
  46-200 Kluczbork

Zainteresowania filmowe

Filmy, które zostają w widzu na dłużej

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • prowadzi DKF
 • autorka innowacji pedagogicznej na lekcjach wychowawczych z wykorzystaniem filmu
 • prowadzi warsztaty, prelekcje przed filmem i spotkania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • prowadzi lekcje języka polskiego z wykorzystaniem filmu jako narzędzia edukacji;
 • organizuje konferencje metodyczne dla nauczycieli nt. edukacji filmowej

Robię to, ponieważ

Lubię... oraz sprawia mi to przyjemność i daje satysfakcję:) 

mazowieckie

Jarosław Basaj

Zainteresowania filmowe

Film dokumentalny

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Lider Filmoteki Szkolnej, laureat Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2014 roku
 • dla uczniów i nauczycieli organizuje i prowadzi: warsztaty filmowe, animacji poklatkowej, dziennikarskie; konferencje, szkolenia, prelekcje; konkursy i filmowe gry miejskie oraz strony internetowe: www.filmowy.radom.pl, www.festiwalowa.radom.pl
 • ukończył Warszawską Szkołę Filmową (studia podyplomowe stART!).
 • przewodniczył Jury Nauczycieli podczas 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

Robię to, ponieważ

Rozwijanie pasji u innych jest moją pasją.

pomorskie

Jolanta Manthey

 • manthey@wp.pl
 • 507 978 372

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
  ul. Wały Piastowskie 6
  80-855 Gdańsk

Zainteresowania filmowe

Kino latynoamerykańskie i tureckie, animacja, klasyka kina europejskiego i polskiego, specyfika języka filmowego, postmodernizm w filmie

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku, certyfikowana trenerka edukacji filmowej PISF i CEO
 • autorka programu klasy humanistycznej z przedmiotem „edukacja filmowa”
 • autorka scenariuszy zajęć z edukacji filmowej i medialnej (m.in.dla Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Ninateki, Legalnej Kultury)
 • prowadzi zajęcia z filmem z wszystkimi grupami wiekowymi (dzieci i młodzież- NHEF, Dzięcięcy Klub Filmowy w IKM)
 • prowadzi zajęcia (moduł „Film animowany”) na kursie doskonalącym dla nauczycieli (OKUN Gdańsk)
 • prowadzi wykłady o polskim filmie na letnim kursie języka polskiego dla obcokrajowców (UMK Toruń)

Robię to, ponieważ

Film jest moją pasją, lubię dzielić się nią z innymi. Uważam, że wobec zmian w kulturze, w związku z dominującą w niej audiowizualnością trzeba poszerzać programy nauczania w tym zakresie, a młodych uczyć świadomego i krytycznego odbioru różnych tekstów kultury.

podlaskie

Katarzyna Zabłocka

Zainteresowania filmowe

Filmy eksperymentalne, fabularne, dokumentalne, animacje, realizacje intermedialne „Sztuka obrazów rejestrowanych”

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku, certyfikowana trenerka edukacji filmowej PISF i CEO
 • autorka i pomysłodawca Podstawy Programowej Realizacji Intermedialnych dla szkolnictwa artystycznego w Polsce (Nagroda indywidualna Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 2015)
 • od roku 2005 ze znaczącymi sukcesami prowadzi autorską pracownię w Liceum Plastycznym w Supraślu, od roku 2010 zajęcia z obszaru fotografii, filmu, animacji, eksperymentu na Wydziale Grafiki (Politechnika Białostocka)
 • autorka scenariuszy zajęć i interdyscyplinarnych projektów filmowych
 • zajmuje się szeroko pojętym Obrazowaniem. Autorka wystaw indywidualnych i zbiorowych, realizuje projekty z zakresu sztuk wizualnych
 • prowadzi i wspiera warsztaty filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Robię to, ponieważ

Kocham obraz trwający w czasie.

zachodniopomorskie

Kinga Dolatowska

 • kingadolatowska@wp.pl
 • 660 462 679

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Zespół Szkół w Połczynie-Zdroju
  ul. Staszica 6
  78-320 Połczyn-Zdrój

Zainteresowania filmowe

Klasyczne arcydzieła filmowe oraz filmy non-fiction i każde, które angażują moją wrażliwość.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej (studia praktycznej edukacji filmowej dla nauczycieli stART)
 • autorka i organizatorka „Miesiąca z Filmem”, Filmowych Gier Miejskich i otwartych spotkań z twórcami filmowymi.
 • organizatorka metodycznych warsztatów filmowych dla nauczycieli ze szkół w regionie i praktycznych warsztatów filmowych dla uczniów.
 • autorka szkolnych programów nauczania w zakresie edukacji filmowej dla klas LO o profilu filmowo-humanistycznym.
 • prelegentka Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KnoSzkoła”.

Robię to, ponieważ

W każdym działaniu, inicjatywie, doświadczeniu, spotykam się nie tylko z własnymi emocjami ale także z emocjami innych odbiorców sztuki filmowej. Tam, gdzie są emocje, tam jest prawda.

zachodniopomorskie

Krzysztof Fortuna

Zainteresowania filmowe

W zasadzie każdy rodzaj kina – cenię filmy Smarzowskiego, Machulskiego czy Barei, ale także Spielberga, Scotta i Camerona. Dokument też nie jest mi obojętny, chętnie oglądam dobry reportaż, obowiązkowo Stare Kino.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Lider Filmoteki Szkolnej, laureat Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku, nauczyciel dyplomowany, edukator i certyfikowany trener, absolwent Warszawskiej Szkoły Filmowej
 • organizator i prelegent warsztatów, konferencji i szkoleń z zakresu edukacji filmowej dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół
 • nauczyciel autorskiego programu „FILM,KINO,KAMERA” – edukacja filmowa w szkole
 • twórca szkolnego kina i szkolnej pracowni animacji poklatkowej, prowadzi zajęcia reżysersko-operatorskie i montażowe
 • od 2004 roku prowadzi szkolny DKF „Klub Kinomaniaka” i maratony filmowe: Noc Kinomaniaków, Noc Kina Polskiego, Tematyczny Maraton Filmowy, Online’owy Maraton Filmowy.

opolskie

Magdalena Nogaj

Zainteresowania filmowe

Filmy współczesne, francuskie komedie, stare kino i animacje

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • stworzyła i prowadzi klasę filmową w liceum
 • prowadzi warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • od 2009 roku realizuje projekt „Filmoteka Szkolna. Akcja!” – organizuje dyskusje, wieczory filmowe, filmowe gry miejskie, realizuje z uczniami filmy oraz bierze udział w konkursach
 • prowadzi warsztaty filmowe dla młodzieży – od języka filmu, poprzez realizację zdjęć i montaż, aż do premiery
 • uczestniczka konferencji, kursów i warsztatów filmowych dla nauczycieli (MFF Młodego Widza Ale Kino!, studia stART, Filmoteka Szkolna, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej)

Robię to, ponieważ

Uważam, że poprzez film łatwiej dotrzeć do uczniów, natomiast wiem, że nauczyciele często nie czują się przygotowani do pracy z materiałami audiowizualnymi. Prowadząc szkolenia, pokazuję, jak wykorzystać media w czasie lekcji i zajęć dodatkowych oraz gdzie szukać wskazówek i inspiracji. 

warmińsko-mazurskie

Magdalena Rudnicka

 • magrudnicka@gmail.com
 • 501 629 005

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Zespół Szkół im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
  ul. Zamkowa 6
  11-015 Olsztynek

Zainteresowania filmowe

Filmy wymagające pewnego wysiłku intelektualnego, kino europejskie, również te klasyczne, azjatyckie, niezależne kino amerykańskie; animacja; odkrywanie nowych przestrzeni w kinie

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2014 roku
 • prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy Zamek w Olsztynku; prelekcje i dyskusje przed seansami; przeglądy filmowe, spotkania z filmowcami;
 • organizuje lekcje w kinie oraz warsztaty filmowe dla uczniów wszystkich typów szkół, prowadzi zajęcia z edukacji filmowej według własnego autorskiego programu Okiem kamery (innowacja pedagogiczna); prowadziła webinarium Innowacja pedagogiczna w edukacji filmowej (dla CEO)
 • organizuje międzyszkolny konkurs wiedzy o filmie Wagary w Kinie;
 • organizuje we współpracy z lokalnymi instytucjami ogólnopolski Młodzieżowy Festiwal Filmowy Moja przestrzeń oraz filmowe gry miejskie
 • stworzyła w regionie sieć nauczycieli realizujących edukację filmową w ramach programu Filmoteka Szkolna; współpracuje z WMODN w Olsztynie, organizując i prowadząc szkolenia i konferencje dla nauczycieli; od 5 lat realizuje autorskie projekty profilaktyczno-filmowe: Moja przestrzeń (dofinansowany przez Starostwo Olsztyńskie) i Zamiast (dofinansowany przez UM w Olsztynku)

Robię to, ponieważ

Ze względu na siłę oddziaływania i sposób docierania do odbiorcy obraz filmowy okazuje się bardziej naturalny i oczywisty dla młodego człowieka niż inne formy przekazu. Dzięki filmowi, dialog pomiędzy różnymi dziedzinami sztuki staje się pełniejszy. Filmy tłumaczą, edukują, wzbudzają emocje, zachęcają do dyskusji. Odsłaniają ciekawe perspektywy poznawcze.

małopolskie

Mariusz Widawski

 • mariuszwid@wp.pl
 • 692 281 081

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego
  Wola Rzędzińska 253 A
  33-150 Wola Rzędzińska

Zainteresowania filmowe

Dyskusyjne kluby filmowe, film w pracy wychowawczej szkoły, tworzywo sztuki filmowej, adaptacja filmowa, kino polskie, metody pracy z filmem, edukacyjny projekt filmowy.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Lider Filmoteki Szkolnej, laureat Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku, edukator filmowy, certyfikowany trener edukacji filmowej PISF i CEO
 • autor scenariuszy lekcji filmowych i ćwiczeń do materiałów audiowizualnych (m. in. dla Centrum Edukacji Obywatelskiej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Filmoteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Centralnego Gabinetu Filmowego w Łodzi i Fundacji Legalna Kultura)
 • prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli na temat wykorzystania tekstu filmowego w edukacji szkolnej
 • realizuje z uczniami gimnazjum autorską innowację pedagogiczną z zakresu edukacji filmowej, a także szkolne projekty filmowe. Prowadzi Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Wideoteka Nastoletniego Człowieka”
 • pomysłodawca i realizator projektu z zakresu edukacji filmowej „Spotkania z polskim filmem w Centrum Sztuki Mościce”
 • prelegent na Ogólnopolskich Konferencjach Filmoznawczych w Radziejowicach

Robię to, ponieważ

Po pierwsze, dostrzegam w filmie potencjał edukacyjny, który pozwala w sposób efektywny, a zarazem efektowny realizować z uczniami cele dydaktyczne i wychowawcze.
Po drugie, chcę dzielić się z nauczycielami swoją wiedzą i umiejętnościami, a także doświadczeniem w przestrzeni edukacji filmowej w szkole. 

lubelskie

Emilia Żuber

 • emilia.zuber@wp.pl
 • 508 120 115

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Zespół Szkół Technicznych
  ul. Ogrodowa 20
  23-300 Janów Lubelski

Zainteresowania filmowe

Interesuje mnie współczesne kino polskie, kino niemieckie i amerykańskie, a do mojego ulubionego gatunku należy thriller.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Lider Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • Prowadzi Klub Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół Technicznych od 2012 roku
 • Autorka i organizatorka dwóch projektów edukacji filmowej dofinansowanych przez PISF
 • Ogląda filmy z młodzieżą, organizuje warsztaty z ekspertami min. z adwokatem, komornikiem, filmoznawcą, nocne maratony filmowe, filmowe gry miejskie, tworzy scenariusze lekcji filmowych
 • Prowadzi warsztaty filmowe: myślenie wizualne w plakacie filmowym, historia polskiego plakatu filmowego, tajemnica filmu ukryta w zootropie. 

Robię to, ponieważ

Uwielbiam oglądać filmy, ponieważ ukazują świat i relacje międzyludzkie z nowej dla mnie perspektywy. Prowadzenie zajęć filmowych dla dzieci i młodzieży, odkrywanie języka filmowego i ukrytych w treści sprawia mi wiele satysfakcji. Uważam, że szkoła jest doskonałym miejscem na wykorzystanie filmu, ponieważ ta dziedzina kultury jest interesująca dla młodzieży, stanowi świetny punkt wyjścia do rozmowy, rozwija kreatywność i wspiera rozwój emocjonalny.

wielkopolskie

Katarzyna Czubińska

Zainteresowania filmowe

Mam ogromną słabość do kina polskiego, szczególnie cenię sobie filmy Wojciecha Smarzowskiego. Interesuje mnie również kino niemieckie jak i skandynawskie. A cieszy, coraz większa liczba kobiet w zawodach filmowy: reżyserek i operatorek.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku, nauczycielka, trenerka, edukatorka z zakresu tworzenia filmu animowanego, dokumentalnego, fabularnego, zarówno dla dzieci jak i dorosłych, absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej (studia podyplomowe stART!)
 • Współorganizatorka ogólnopolskiego Seminarium filmoznawczego dla nauczycieli "Przestrzenie Inspiracji" odbywającego się w Lublinie od 2015
 • Autorka scenariuszy i materiałów metodycznych, m. in. dla PISF, Against Gravity,  Monolith, Kino Szkoła, Centrum Edukacji Obywatelskiej czy sieci kin Helios, Cinema City.
 • Organizatorka Filmowych Gier Miejskich m. in. w Poznaniu, Turku, Warszawie, Koninie oraz podczas Festiwalu Filmoteki Szkolnej w Warszawie i Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza „Ale kino” w Poznaniu
 • Członek Zespół ds. Młodej Widowni Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. 

Robię to, ponieważ

Film otwiera i poszerza horyzonty, zwraca uwagę na kwestie często kontrowersyjne, komentuje rzeczywistość, otwiera dyskusję nad światem współczesnym. Ułatwia rozmowę na trudne tematy, zwłaszcza z młodymi ludźmi. Sama edukacja filmowa uwrażliwia na obraz, dzięki niej młodzież ogląda filmy bardziej świadomie. Odkrywa też drogę do marzeń o świecie filmowca i dążeniu do nich poprzez kolejne warsztaty i samodzielne próby tworzenia filmów.

lubelskie

Ewa Magdziarz

 • baewamagdziarz@wp.pl
 • 603 870 105

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida
  ul. Okrzei 5
  22-300 Krasnystaw

Zainteresowania filmowe

Interesuję się szczególnie filmem polskim, dlatego angażuję się w promowanie Filmoteki Szkolnej. Co roku z niecierpliwością czekam na Letnią Akademię Filmową, ponieważ w Zwierzyńcu można obejrzeć ciekawe filmy z całego świata.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • od 2000 r. opiekun Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”.
 • na co dzień prowadzi zajęcia z edukacji filmowej w klasie humanistycznej w II LO w Krasnymstawie
 • prowadzi spotkania z gimnazjalistami i szkolenia dla nauczycieli promujące MDKF „Iluzjon” i Filmotekę Szkolną
 • realizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia filmowe np. warsztaty i przeglądy filmowe, Powiatowy Konkurs Filmowy „Inspiracje Filmoteką Szkolną”, spotkania z twórcami filmowymi, letni projekt i festiwal „Kręćmy Film!”, maratony filmowe, Filmową Grę Miejską

Robię to, ponieważ

Edukacja filmowa pozwala realizować marzenia i zapewnia spotkania z niezwykłymi ludźmi.

łódzkie

Aleksandra Kędra

 • al.ke@onet.pl
 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego
  ul. Armii Krajowej 30
  97-500 Radomsko

Zainteresowania filmowe

Kino polskie – od Zanussiego po Smarzowskiego. Ulubione filmy: „Vabank” Juliusza Machulskiego i „Jasminum” Jana Jakuba Kolskiego. Moje klimaty filmowe to także „filmy noir” – thrillery, filmy gangsterskie z lat 50. XX w.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • prowadzi Szkolny Klub Filmowy od 1997 r.
 • realizuje Dni Kina – projekt o zasięgu regionalnym, którego gośćmi byli m.in.: S. Różewicz, K. Zanussi, M. Komorowska, J. Gajos, D. Olbrychski, J.J. Kolski, R. Więckiewicz czy J. Machulski
 • organizuje cyklicznie Konkurs Wiedzy o Kinie, Konkurs na Etiudę Filmową, w których uczestniczy co roku kilkuset uczniów powiatu radomszczańskiego
 • organizuje warsztaty realizatorskie, warsztaty plakatu filmowego, debaty krytyki filmowej, filmowe gry miejskie, koncerty muzyki filmowej
 • realizuje konferencje filmoznawcze dla nauczycieli z udziałem ekspertów i autorytetów z dziedziny filmoznawstwa

Robię to, ponieważ

Pragnę zarazić swoją pasją do kina młodych ludzi. Uważam, że film, jako nieodłączny element współczesnej rzeczywistości, jest nośnikiem wartości estetycznych i ideowych. Świadomie obejrzany i wartościowany, buduje wrażliwość młodzieży na świat, ludzi i inne wytwory współczesnej kultury.

lubuskie

Małgorzata Miszczak

 • gosiamisz@poczta.onet.pl
 • 606 296 877

 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Szkoła Podstawowa nr 17 im. A. Mickiewicza
  ul. Warszawska 19
  66-400 Gorzów Wielkopolski

Zainteresowania filmowe

Lubię filmy różnorodne, opowiedziane w oryginalny sposób, refleksyjne i zaskakujące, które odnajduję w kinie europejskim, cenię też filmy animowane  polskich twórców, zarówno klasyków jak i tych młodego pokolenia.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • organizuje warsztaty dla nauczycieli oraz ich uczniów, zachęcające do odkrywania tajemnic filmu i przygotowujące do udziału w konkursach wiedzy o filmie i konkursach filmowych
 • prowadzi koło filmowe, na którym uczniowie realizują etiudy fabularne, dokumentalne oraz filmy animowane metodą poklatkową
 • inicjatorka Wojewódzkich Gimnazjalnych Spotkań Filmowych organizowanych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sztuki w Gorzowie Wlkp.
 • organizatorka Filmowych Gier Miejskich, koordynatorka filmowych projektów szkolnych
 • uczestniczka forów, warsztatów, konferencji filmowych dla nauczycieli

Robię to, ponieważ

Film jest dla mnie inspiracją… Wiele razy przekonałam się, że film ma ogromny potencjał edukacyjny i wychowawczy. Dostarcza uczniom wiedzy, przemawia w kwestii trudnych tematów i wyzwala w nich twórczą aktywność.

małopolskie

Agnieszka Grzegórzek-Zając

 • azajac246@gmail.com
 • Pracownia Filmoteki Szkolnej
  Szkoła Podstawowa nr 2 im. bł. Edmunda Bojanowskiego
  Wola Rzędzińska 253 A
  33-150 Wola Rzędzińska

Zainteresowania filmowe

Kino polskie, kinoterapia, film w wychowaniu.

Doświadczenie w edukacji filmowej

 • Liderka Filmoteki Szkolnej, laureatka Nagrody PISF w kategorii „Edukacja młodego widza” w 2015 roku
 • prowadzi Dyskusyjny Klub Filmowy „Wideoteka Nastoletniego Człowieka”
 • koordynuje prace uczniów w projektach filmowych 
 • prowadzi dla nauczycieli warsztaty, konferencje i spotkania na temat wykorzystania filmu w różnych przestrzeniach edukacyjnych 
 • organizuje różnorodne przedsięwzięcia filmowe dla dzieci i młodzieży
 • autorka scenariuszy zajęć filmowych

Robię to, ponieważ

sprawia mi to przyjemność i pozwala na samorealizację.