15.03.2018

Najnowsze relacje Liderek i Liderów Filmoteki Szkolnej

Luty i początek marca obfitował w działania z zakresu edukacji filmowej organizowane zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Sprawdźcie, co wydarzyło się w tym czasie w całej Polsce!

 • Działania Liderki Filmoteki Szkolnej z woj. zachodniopomorskiego

9 marca, podczas Wiosennych Zespołów Metodycznych na XIX Targach Edukacyjnych w Koszalinie, odbyła się ciekawa forma szkoleniowa prowadzona przez Liderkę Filmoteki Szkolnej – Kingę Dolatowską zatytułowana „45 minut z filmem. Wykorzystanie krótkich form filmowych na lekcjach”. Na spotkaniu dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców i bibliotekarzy, zostały przedstawione propozycje pracy z krótkimi formami filmowymi, scenami z klasyki polskiej kinematografii oraz trailerami obrazów długometrażowych.

Z kolei 21 lutego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie na warsztacie metodycznym „Różne sposoby wykorzystania filmu na lekcjach języka polskiego” spotkali się nauczyciele z 9 szkół regionu koszalińskiego. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach zespołu metodycznego dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Rozpoczęły się od omówienia ciekawej listy filmów, które przedstawiła Jadwiga Pulkowska – doradca metodyczny a uzupełnili ją obecni nauczyciele, na co dzień pracujący z filmem na swoich lekcjach. Dwugodzinny warsztat w oparciu o dwa filmy z pakietu Filmoteka Szkolna poprowadziła Kinga Dolatowska – regionalna Liderka. Nauczyciele przepracowali propozycje metodyczne na bazie filmów „Schody” i „Urząd”, zapoznali się z ofertą Filmoteki Szkolnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz z bieżącymi warsztatami i konkursami filmowymi, kierowanymi do uczniów i nauczycieli.

(Kinga Dolatowska)

 • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Kielcach

„Zobaczyć świat. Kino dokumentalne w edukacji” to temat szkolenia dla nauczycieli, które odbyło się 8 marca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Kielcach. Nauczyciele i wychowawcy z województwa świętokrzyskiego  mogli dowiedzieć się, jak wykorzystać filmy dokumentalne na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych. Dodatkowo Wędrująca Filmoznawczyni dr Natalia Gruenpeter przedstawiła świat widziany oczami kobiet – reżyserek w związku z okolicznościowym świętem. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy o dokumencie (w tym o rozpoznawaniu najważniejszych cech kina dokumentalnego) oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami analizy i interpretacji potrzebnymi w edukacji. Nauczyciele podkreślali w dyskusji, że filmy dokumentalne oferują uczniom unikalny wgląd w rzeczywistość i są doskonałym punktem wyjścia dla zajęć edukacyjnych, ponieważ wzbudzają kontrowersje, wywołują dyskusje i zderzają różne punkty widzenia. W związku z tym wypracowali różne pomysły pozwalające włączyć film dokumentalny do programu nauczania różnych przedmiotów, np. języka polskiego, godziny wychowawczej, historii i WOS-u.

(Anna Karp)

 • Działania Liderów Filmoteki Szkolnej w woj. małopolskim

7 marca odbyło się trzecie i niestety już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w klimatycznej przestrzeni Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie nauczycieli współpracujących w sieci edukacji filmowej. Dr Agnieszka Morstin poprowadziła spotkanie pt. „Swoi, ale osobni. Figury chłopów we współczesnym polskim imaginarium.” Kanwą jej wystąpienia były trzy wesela: „Wesele” Andrzeja Wajdy, „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego oraz spektakl „Wesele” Jana Klaty wystawiony w Teatrze Starym w Krakowie.

Dr Agnieszka Morstin skupiła się na fenomenie aktualności „Wesel”, począwszy od tego z roku 1972, poprzez 2004, aż do czasów nam najbliższych, czyli roku 2017. Prowadząca wykład poddała analizie rytuał weselny, akcentując w szczególny sposób rolę kostiumu i przestrzeni w tym obrzędzie. Dr Morstin zwróciła również uwagę słuchaczy na kolorystykę weselnych strojów jako ważny element transgresji, czyli przekraczania granic społecznych i moralnych. Prelegentka wskazała nauczycielom ścieżki poszukiwań analogii między trzema „Weselami” pod kątem wzorców dla współczesnych Polaków oraz w perspektywie kulturowego osamotnienia chłopów i ich zawieszenia pomiędzy kulturami oraz symbolicznego znaczenia tańca i elementów narodowych w filmach.

Spotkanie zakończyło się krótka dyskusją oraz propozycją tematów na kolejne spotkania z cyklu „Polaków portret własny”, który kontynuowany będzie w roku szkolnym 2018/19.

(Agnieszka Grzegórzek-Zając, Mariusz Widawski)

 • Działania Lidera Filmoteki Szkolnej z woj. mazowieckiego

6 marca Lider Filmoteki Szkolnej Jarosław Basaj poprowadził warsztaty dla nauczycieli pt. „Filmowe Lekcje Wychowawcze”. W zajęciach, które odbyły się w Miejskim Centrum Kultury im. Leopolda Staffa w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyło niemal siedemdziesięciu nauczycieli z czterdziestu placówek. Wydarzenie zorganizował Paweł Poros, szef Kina Centrum w skarżyskim MCK-u.

– Zajęcia uświadomiły mi, jak ciekawie można wykorzystywać filmy w czasie zajęć. Poznałam też wiele konkretnych przydatnych tytułów – powiedziała jedna z uczestniczek. – Warsztaty były interesujące, stanowiły inspirację do wykorzystania filmu na lekcjach, nie tylko wychowawczych – dodała jej koleżanka. Wśród obecnych na spotkaniu byli pedagodzy ze Skarżyska, Lipowego Pola Skarbowego, Lipia, Suchedniowa, Wysocka, Wąchocka, Szydłowca, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Spotkanie obfitowało w wiele merytorycznych wskazówek. Nie zabrakło również „dobrych praktyk”, którymi dzielił się prowadzący. – Jestem pod wrażeniem. Prowadzący zaraził mnie swoją energią. Uświadomiłam sobie, że chyba jeszcze mogę coś fajnego zrobić dla siebie i dzieci – stwierdziła jedna z nauczycielek z wieloletnim stażem. Propozycje Filmoteki Szkolnej zainspirowały także mniej doświadczonych uczestników: – Jestem zainteresowana dalszymi spotkaniami i warsztatami. To dało wiele początkującemu nauczycielowi.

Dwugodzinne spotkanie wypełnione było różnymi pomysłami na edukację filmową. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są metody pracy z filmem, gdzie można szukać materiałów i wsparcia, które konferencje, sympozja i festiwale warte są uwagi. Zapoznali się z materiałami przygotowanymi przez Filmotekę Szkolną, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej, Fundację Generator czy KinoSzkołę. 

Po zakończeniu warsztatów wielu pedagogów zostało, by wymienić się wrażeniami. – Dużo informacji, gdzie szukać ciekawych filmów i zajęć dla dzieci. – Dobre propozycje na lekcje wychowawcze, wiele tytułów do wykorzystania. – Głowa pełna pomysłów, ciekawość dalszego poznawania wartościowych filmów – to niektóre z opinii, które można było usłyszeć od uczestników.

(Jarosław Basaj)

 • Działania Liderki Filmoteki Szkolnej w woj. warmińsko-mazurskim

24 lutego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyły się warsztaty filmowe „Magia kina. Realizujemy krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych” skierowane do nauczycieli (szczególnie szkół podstawowych).

Zajęcia prowadziła Marta Matuszak Wędrująca Filmoznawczyni Filmoteki Szkolnej, która omówiła elementy scenariusza, język filmu na wybranych przykładach filmowych, zagadnienie montażu obrazu i dźwięku oraz możliwości pozyskania darmowych, legalnych programów do ich montażu. Pani Marta dokonała analizy wybranych filmów w kontekście kreacji bohaterów filmowych.

Magdalena Rudnicka zaprezentowała filmy zrealizowane przez młodzież w ramach projektu filmowego Moja przestrzeń; przedstawiła możliwości wykorzystania filmu na zajęciach pozalekcyjnych (np. organizacja konkursu filmowego czy też filmowej gry miejskiej). Omówiła działania Pracowni Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół w Olsztynku (warsztaty filmowe, przeglądy, lekcje w kinie).

Gość – pan Bogusław Łukwiński dyrektor Szkoły Podstawowej w Hartowcu podzielił się swoim doświadczeniem z realizacji projektów filmowych z uczniami tej szkoły.

Uczestnicy podkreślali potrzebę organizowania tego typu warsztatów, gdyż są one znaczącym wsparciem w realizowaniu edukacji filmowej (podstawa programowa dla szkoły podstawowej).

(Magdalena Rudnicka)

 • Działania Liderki Filmoteki Szkolnej w woj. podkarpackim

16 lutego i 2 marca w II LO w Przemyślu odbyły się zajęcia z ekspertem „Jak napisać scenariusz? Teoria i praktyka krótkiego metrażu.” Warsztaty poprowadził Rafał Paśko, nauczyciel, twórca teatru SAN w Przemyślu, współorganizator Festiwalu Filmów Kina Niezależnego CK OFF.

W części teoretycznej omówione zostały  elementy składowe scenariusza, prowadzący wskazał też na co zwrócić uwagę tworząc scenariusz filmu krótkometrażowego. Podczas ćwiczeń uczniowie pisali m.in. krótki scenariusz w oparciu o opisy różnych scenek oraz zapoznali się z programem do tworzenia scenariusza. Wszystkie zadaniami były omawiane. Podczas drugich zajęć uczestnicy omówili krótkometrażowy film ze zwróceniem uwagi na kompozycję i sposób prowadzenia narracji w filmie krótkometrażowym, czytanie scenariuszy w grupach, (notowanie uwag do scenariuszy), a następnie pracowali nad scenariuszami.

Z kolei 9 marca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w I LO w Przemyślu odbyły się zajęcia filmowe dla uczniów VII klasy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi Stowarzyszenia Absolwentów I LO w Przemyślu. Zajęcia poświęcone były dwóm elementom języka filmowego- planom i ruchom kamery.

Rozpoczęły się od wprowadzenia w formie pogadanki: jakie filmy oglądamy? Po co oglądamy? Jakie są rodzaje filmów? Następnie wspólnie spróbowaliśmy zdefiniować język filmu, uczniowie większość sami potrafili wskazać, np. montaż, gra aktorska, dźwięk, muzyka. W oparciu o prezentację w Power Poincie omówiłam poszczególne elementy.

Kolejna część zajęć poświęcona była planom filmowym, omówione zostały wszystkie plany w oparciu o kadry filmowe ze znanych uczniom produkcji filmowych, np. Hobbit, Opowieści z Narni, szatan z siódmej klasy, Robin Hood.

Po przerwie zajęliśmy się ruchami kamery, na początku w oparciu o prezentację multimedialną uczniowie zapoznali się z rodzajami ruchów kamery, później obejrzeli 2 krótkie filmy, ukazujące zastosowanie  w praktyce różnych ruchów kamery, z zastosowaniem tylko kamery, jak i wózka dolly, dźwigu i in. urządzeń.

Na zakończenie uczniowie obejrzeli Kinematograf T. Bagińskiego i omówiliśmy ciekawe ujęcia i efekt ruchów kamery, jakie zastosował twórca. Zaproponowałam również nauczycielowi, z którym przyszła na zajęcia młodzież, wykonanie zadania domowego- komiksu z wykorzystaniem różnych planów.

(Ewa Musiał)

 • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Krasnymstawie

Zajęcia dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – plakat filmowy” poprowadził artysta i animator kultury Tadeusz Kiciński oraz Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Magdziarz. Warsztaty odbyły się 23 lutego 2018 r. w Pracowni Filmoteki Szkolnej w II LO w Krasnymstawie. W zajęciach wzięli udział uczniowie ze szkół krasnostawskich: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4, II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej a także nauczyciele: p. Grażyna Wojtyna, p. Małgorzata Pomijan, p. Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz, p. Teresa Berbeć i p. Bożena Mitura – w sumie 38 osób.

Warsztaty miały na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej oraz przygotowanie uczniów do udziału w XVI Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną” w kategorii plakat filmowy. W związku z tym na początku spotkania został zaprezentowany regulamin konkursu, który znajduje się także na stronie II LO. Liderka Filmoteki Szkolnej przedstawiła zestawienie konkursowe plakatów, harmonogram warsztatów przygotowujących do konkursu i plany związane z jego finałem.

W czasie spotkania Ewa Magdziarz, wykorzystując prezentację multimedialną, przedstawiła podstawowe informacje o plakacie filmowym. Na spotkaniu obejrzano również film z zestawienia konkursowego „Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo” w reż. Juliana Antonisza. Po projekcji Tadeusz Kiciński, przewodniczący jury w XVI PKF w kategorii plakat filmowy, przedstawił różne techniki malarskie, zasady kompozycji i doboru liternictwa do treści plakatu. Następnie uczestnicy warsztatów pod kierunkiem animatora kultury wykonali szkice plakatu do filmu wybranego z zestawienia konkursowego „Filmoteka Szkolna – bliżej młodych”. W czasie spotkania szukano symbolicznych ujęć treści i problematyki filmów oraz wykonano ćwiczenia aktorskie ukazujące rolę światła w wydobywaniu symbolicznych znaczeń kadrów. Ważną częścią warsztatów były konsultacje dotyczące projektów plakatów – prac konkursowych. Tadeusz Kiciński radził, aby zacząć od szkicu, zwracał uwagę na wybór techniki malarskiej, kompozycję, światło i rysunek, omówił także częste błędy w projektowaniu plakatów. Na zakończenie uczestnicy warsztatów otrzymali dyplomy i materiały promujące Filmotekę Szkolną nadesłane przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Ciąg dalszy nastąpi…

13 kwietnia w czasie finału uczestnicy konkursu spotkają się z animatorem kultury, organizatorem Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu Piotrem Kotowskim. Już dziś zapraszamy nauczycieli i młodzież na kolejne spotkania z twórcami sztuki filmowej i edukatorami filmowymi.

(Ewa Magdziarz)

 •  Działania Liderki Filmoteki Szkolnej z woj. opolskiego

W piątek 16 lutego mieliśmy możliwość wzięcia udziału w warsztatach „When in doubt, follow the crowd – dlaczego wolimy zgadzać się z grupą? O różnych obliczach konformizmu” przeprowadzonych przez dra Tomasza Grzyba – psychologa społecznego z Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu po wspólnym obejrzeniu filmu „Dwunastu gniewnych ludzi”. Oprócz naszych uczniów z liceum i gimnazjum gościliśmy na spotkaniu młodzież z PG nr 5. Film świetny, trzymający w napięciu, niesamowity, chociaż stary (z 1957 r.), czarno-biały, bez typowej akcji. Prawie wszystko działo się w jednym pomieszczeniu i polegało na rozmowie, wspólnym przekonywaniu się. Warsztaty również świetne, prowadzone lekko i przyjemnie. Dr Tomasz Grzyb zaczął od Solomona Ascha, autora klasycznych badań nad konformizmem. Dowiedzieliśmy się o eksperymencie Ascha dotyczącym konformizmu grupowego. Potem rozmawialiśmy o współczesnych badaniach prowadzonych przez naszego gościa. Poznaliśmy pojęcia konformizmu informacyjnego i normatywnego. Odnosiliśmy się oczywiście do obejrzanego filmu, który nasz gość nazwał mistrzowskim podręcznikiem psychologii wpływu społecznego. Uważam to spotkanie za bardzo udane, ciekawe i poszerzające naszą wiedzę.

21 lutego Liderka Filmoteki Szkolnej Iwona Baldy poprowadziła szkolenie rady pedagogicznej z SP Wąsice. Spotkanie zaczęłyśmy od potrzeby wykorzystywania filmu jako narzędzia dydaktycznego i wychowawczego, wskazałyśmy argumenty „za i przeciw”. Ważną częścią warsztatów było szukanie w źródłach – zaproponowałam 4 strony internetowe, które mogą być pomocne nauczycielom. Najważniejsza część warsztatów to 4 filmy, które obejrzałyśmy, przedyskutowałyśmy i zbudowałyśmy pełną lekcję wychowawczą (nawet na bazie dwuminutowego filmu). Nauczycielki wyszły zadowolone i pełne zapału do wykorzystania filmu „już jutro”.

(Iwona Baldy)

9 marca 2018 roku mieliśmy zaszczyt ponownie gościć w naszej szkole Artura Majera – doktora nauk humanistycznych, wykładowcę wyższych uczelni oraz filmoznawcę. Warsztaty, które poprowadził, miały tytuł „Filmy te same a jednak inne – analiza porównawcza dzieła filmowego”. Mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty siedmiu wersji filmowych „Hamleta”, od niemego z 1920 roku, którego reżyserem był S. Gade, do współczesnego M. Almereydy z roku 2000. Wszystkie fragmenty filmów porównywaliśmy ze sobą, szukając podobieństw oraz różnic między nimi. Temat naszego spotkania, mimo że był trudny, dzięki p. Majerowi stał się łatwy, nie nudził, a wręcz był bardzo interesujący. Zajęcia zorganizowała Iwona Baldy jako Liderka Filmoteki Szkolnej.

(Maja Janik, kl. IIIb LO)

 • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Lesznie

4 lutego odbyła się kolejna odsłona „zabawy” w animację. Tym razem uczniowie pięciu szkół pod kierunkiem niezastąpionej Kasi Czubińskiej, Liderki Filmoteki Szkolnej, realizowało swoje filmy. Także opiekunowie włączyli się w produkcję. W warsztatach wzięło udział 36 uczniów oraz 5 opiekunów.

(Piotr Kalitka)

 • Działania Lidera Filmoteki Szkolnej z woj. zachodniopomorskiego

27 stycznia w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu odbyły się II Międzyszkolne Warsztaty Animacji Poklatkowej. W zajęciach udział wzięło 8 nauczycieli i 29 uczniów z 6 szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego. Uczniowie pracowali w 3 i 4 osobowych zespołach. Najmłodszy zespół to uczniowie 3 klasy SP w Starym Jarosławiu. Uczniowie wysłuchali wykładu na temat animacji poklatkowej, poznali podstawowe zasady przy pracy za animacją i zapoznali się z różnymi technikami tworzenia animacji. Następnie wybrali pracowali nad scenariuszami swoich animacji i z wielkim zaangażowaniem wykonywali scenografię i wykonywali ujęcia za pomocą aparatów fotograficznych. Po przygotowaniu całego materiału grupy pracowały nad montażem i udźwiękowieniem. W przerwie, tradycyjnie już, wspólnie zjedliśmy pizzę. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od Filmoteki Szkolnej. Za rok spotkamy się na kolejnej edycji Międzyszkolnych Warsztatów Animacji Poklatkowej, w której udział wezmą z pewnością nowe szkoły i nowi uczniowie.

Z kolei w dniach 31 stycznia – 2 lutego w Szkole Podstawowej w Starym Jarosławiu gościła z cyklem zajęć eksperckich, Liderka Filmoteki Szkolnej Emila Żuber. Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w warsztatach  „Iluzja ruchu. Zoetrop, fenakistiskop, taumatrop, kineograf” z kolei uczniowie gimnazjum uczący się języka niemieckiego uczestniczyli w zajęciach „Życie zamknięte w Tangu Zbigniewa Rybczyńskiego – polska animacja Oskarowa”. Nie zabrakło też propozycji dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Specjalnie z myślą o nich zorganizowane zostały spotkania pt. „Film w szkole i filmowe lekcje wychowawcze” oraz „Myślografia w edukacji filmowej i video scribing”. Wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się i zostały bardzo pozytywnie ocenione przez biorących w nich udział uczniów, nauczycieli i dyrektorów.

(Krzysztof Fortuna)

 • Działania Liderki Filmoteki Szkolnej w woj. śląskim

21 stycznia w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku odbyły się warsztaty teoretyczno- praktyczne dotyczące muzyki filmowej. Warsztaty poprowadzili: filmoznawczyni Edyta Kaszyca z Pałacu Młodzieży w Katowicach i muzyk Marek Makaron Motyka. Na zajęcia oprócz gospodarzy – uczniów z V LO, zaproszeni zostali uczniowie z I LO w Rybniku, ZS nr 5 w Rybniku oraz z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim wraz z nauczycielami. Temat zajęć „Widzę, słyszę, opisuję” zakładał, że zdobyta w pierwszej części wiedza zostanie wykorzystana w części drugiej – praktycznej. Zajęcia rozpoczęła Edyta Kaszyca, która powiedziała o znaczeniu muzyki w filmie wskazując na jej cele jako oprawy muzycznej, budulca emocji i znaczeń oraz wyznacznika tempa i rytmu filmu. W dalszej części prezentacji omówiła rolę muzyki w historii filmu zwracając uwagę na kino nieme i jego muzyczne akcenty. Uczniowie obejrzeli zapisy partytur muzycznych do filmów „Narodziny narodu” D.W. Griffitha i „Metropolis” F. Langa. Dowiedzieli się o znaczeniu przełomu dźwiękowego dla rozwoju muzyki wysłuchawszy ścieżki do „The Jazz Singer” – filmu, od którego rozpoczęła się era dźwiękowa w kinematografii. W prezentacji p. Edyty Kaszycy pojawiły się nazwiska najważniejszych kompozytorów złotej ery muzyki filmowej w USA a także współcześni kompozytorzy muzyki filmowej i ich najciekawsze projekty. Nie zabrakło też kina polskiego, uczniowie dowiedzieli się o osiągnięciach mniej i bardziej znanych kompozytorów: od Bronisława Kapera do Radzimira Dębskiego („Atak paniki”). Bardzo ciekawa dla uczniów okazała się część praktyczna czyli tworzenie muzyki na żywo do przedstawionego na ekranie filmu „Strojenie instrumentów” J. Kuci dostępnego w pakiecie Filmoteka Szkolna. Muzyk Marek Motyka najpierw przypomniał uczniom zasady tworzenia, muzyki mówiąc o jej cechach jak tempo, rytm, melodia, takt. Następnie rozdał uczniom instrumenty do tworzenia muzyki: od najprostszych do wystukiwania rytmu po bardziej zaawansowane jak gitara czy keeyboard. Sam zaś wcielił się w rolę dyrygenta i poprowadził uczniowską „orkiestrę”. Muzyka stworzona przez młodzież została nagrana przy pomocy kamery i mikrofonów. Uczniowie przekonali się jak to jest być twórcą oglądając materiał powstały na zajęciach – film „Strojenie instrumentów” Kuci z własną, oryginalnie stworzoną ścieżką dźwiękową.  W działania muzyczne zaangażowali się wszyscy uczniowie, niezależnie od umiejętności i zdolności muzycznych, co pozwoliło na spostrzeżenie, że każdy może być twórcą, a także wyzwoliło wiele pozytywnej energii wśród młodych ludzi. Zajęcia po podsumowaniu pracy uczniowskiej zakończyły się mini koncertem Marka Motyki, i gromkimi brawami dla prowadzących.

26 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. Prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim odbyły się warsztaty filmoznawcze „Polska Szkoła Filmowa – historia, tematy, twórcy, filmy”, które poprowadziła Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Klonowska. Warsztaty skierowane były do uczniów klas maturalnych LO. Celem zajęć było przedstawienie znaczenia Polskiej Szkoły Filmowej dla narodowej kinematografii, zwrócenie uwagi na jej twórców ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Andrzeja Wajdy i Andrzeja Munka a także praktyczne ćwiczenie umiejętności analizy i interpretacji  na przykładzie wybranych scen filmowych i plakatów filmowych. W pierwszej części zajęć prowadząca zaprezentowała rys historyczny: genezę nurtu, potrzebę rozrachunku z historią, wskazała na podłoże literackie filmów nowego nurtu ze szczególnym uwzględnieniem utworów Jerzego Stefana Stawińskiego. Omówione zostały filmy prekursorskie „Człowiek na torze” i „Pokolenie” i ich znaczenie dla polskiej szkoły filmowej, a także przedstawione filmy kanoniczne. Omówiono krąg zainteresowań tematycznych: sposób przedstawienia bohatera wojennego, interpretację czynu bohaterskiego, dialog z historią. Na przykładzie filmów dostępnych w pakiecie FS „Kanał”, „Popiól i diament” A. Wajdy oraz „Eroica” A. Munka prowadząca wskazała na tradycje i mity polskiego romantyzmu: koncepcję czynu dziejowego, śmierci za ojczyznę, postać bohatera tragicznego. W części praktycznej uczniowie analizowali wybrane sceny z „Popiołu i diamentu” – scenę w barze hotelu Monopol i scenę zabójstwa Szczuki i śmierci Maćka. W dyskusji zastanawiali się nad odwołaniami symbolicznymi, wizualnymi, dźwiękowymi do wielkich romantyków, porównywali postać Maćka do Kordiana, obraz piosenkarki śpiewającej „Czerwone maki” do postaci kobiety z obrazu Delacroix „Wolność wiodąca lud na barykady”, a palące się lampki spirytusu do zaduszkowego wywoływania duchów w „Dziadach”.  Odczytywali znaczenie symboliczne śmierci Szczuki w ramionach zabójcy i śmierci Maćka na śmietniku zestawiając ją z cytatem z utworu Norwida. W kontekście wybranych scen zastanawiali się nad funkcjonowaniem tradycji romantycznej w kulturze. Kontrapunktem do filmu Wajdy była początkowa scena z „Eroiki” i sposób przedstawienia Dzidziusia Górkiewicza jako antybohatera romantycznego. W końcowej części zajęć omówiono plakaty filmowe do „Popiołu i diamentu” i „Eroiki” zastanawiając się nad znaczeniami, które niesie obraz oraz porównując dwa różne plakaty do tego samego filmu.

(Ewa Klonowska)

Wszystkie zajęcie odbyły się w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.