16.03.2020

Oglądaj filmy i ucz się w domu z Filmoteką Szkolną!

Filmoteka Szkolna to wyjątkowy, unikalny zasób polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które mogą stanowić wartościowe uzupełnienie realizowanych programów nauczania.

Załóż konto na stronie Filmoteki Szkolnej!

Filmy dostępne są poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl bezpłatnie dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracji może dokonać wyłącznie nauczyciel wypełniając formularz. Po zalogowaniu istnieje możliwość stworzenia konta dla swoich uczniów umożliwiającego młodzieży oglądanie filmów online.

Jak założyć konto nauczyciela?

  • Wejdź na www.filmotekaszkolna.pl, kliknij w pole Rejestracja i wypełnij formularz.
  • Zaczekaj na potwierdzenie weryfikacji konta, które otrzymasz na podany w formularzu adres e-mail.
  • Zaloguj się klikając w pole Baza filmów używając podanego w formularzu rejestracyjnym loginu i hasła.
  • Filmy dostępne są poprzez konto nauczyciela w zakładce Lista filmów.

Nauczyciele, którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji, mogą założyć konta dla swoich uczniów (klas) umożliwiające oglądanie filmów online. Jak to zrobić?

  • W koncie nauczyciela kliknij w zakładkę Filmy dla uczniów.
  • Kliknij w pole Zarządzaj kontami – tutaj założysz konta dla swoich klas wpisując wymyślone przez siebie loginy i hasła.
  • Wybierz film, który chcesz zadać uczniom do obejrzenia. Następnie zdecyduj której klasie i na jaki okres chcesz dany film udostępnić. Kliknij Udostępnij i gotowe!

W przypadku pytań prosimy o kontakt: filmotekaszkolna@fina.gov.pl.

Nasze lekcje

Dostęp do filmów ograniczony jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Posiadacze kont mogą bezpłatnie oglądać ponad 120 polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.

Dobór filmów w programie Filmoteka Szkolna podporządkowany został określonym problemowo-tematycznym hasłom, które rozwijają umiejętność świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową – pozwolą zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym, jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości, a także nauczą rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film.

Z programu skorzystają nauczyciele wielu przedmiotów, m.in. języka polskiego, plastyki, historii czy wiedzy o społeczeństwie oraz wychowawcy klas.

W zakładce Nasze lekcje sprawdzisz, które filmy tworzą pakiet Filmoteka Szkolna. W znalezieniu interesujących Cię materiałów pomoce będą filtry – używając ich możesz wybrać te materiały, które dotyczą określonego poziomu nauczania lub przedmiotu.

Dlaczego warto korzystać ze strony Filmoteki Szkolnej?

Filmoteka Szkolna to wyjątkowy, unikalny zasób polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które mogą stanowić wartościowe uzupełnienie realizowanych programów nauczania.

Bazę strony stanowi pakiet 65 lekcji tematycznych odpowiednich dla wszystkich etapów edukacji szkolnej. W skład każdej lekcji wchodzą dwa lub trzy filmy - główny (najczęściej fabularny) i dopowiadający (dokumentalny, animowany), łącznie ponad 140 polskich produkcji oraz materiały dydaktyczne – scenariusze lekcji zgodne z podstawą programową, opracowania filmoznawcze i zagadnienia do dyskusji – jak również artykuły kontekstowe – recenzje, wywiady z twórcami.

Pracę nauczycieli i odbiór filmów przez uczniów wspomagają krótkie wykłady (prof. Tadeusz Lubelski, prof. Tadeusz Szczepański, prof. Mirosław Przylipiak, prof. Marek Hendrykowski oraz prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska) oraz krótkometrażowe filmy studentów PWSFTviT stanowiące artystyczne komentarze do poszczególnych lekcji. Przy konkretnych filmach znajdują się również odnośniki do innych stron FINA, takich jak Akademia Polskiego Filmu, Pleograf, GAPLA czy Fototeka, na których zainteresowani poszerzeniem wiedzy znajdą wykłady, artykuły, fotosy i plakaty.

W Poradniku maturzysty wskazane zostały przykładowe zagadnienia związane z interpretacją filmów jako tekstów kultury wraz z krótkimi konspektami pokazującymi sposoby rozwinięcia poszczególnych tematów w wypowiedzi maturalnej. Znaleźć tu można ponadto opatrzone komentarzem przykładowe prace uczestników Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dotyczące m.in. analizy plakatu i sceny filmowej, przeprowadzenia i zredagowania wywiadu, jak i ćwiczenia, które nauczyciel może zaproponować uczniom do samodzielnej realizacji.

W dziale Ćwiczenia filmowe znajdują się materiały filmowe, w których Paweł Łoziński i wykładowcy Warszawskiej Szkoły Filmowej dzielą się swoimi radami dotyczącymi tego, jak zrobić film!

Filmoteka Szkolna to coś więcej niż program edukacyjny

Filmoteka Szkolna to coś więcej niż program edukacyjny. To również społeczność szkół, które chcą rozwijać się w obszarze edukacji filmowej. Zainteresowane szkoły mogą skorzystać ze wsparcia merytorycznego zespołu FINA, jak również zajęć organizowanych w szkołach na terenie całego kraju, w tym w warsztatów prowadzonych przez Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych i zaproszonych ekspertów, kontaktując się pod adresem filmotekaszkolna@fina.gov.pl.

Zapisy do programu na rok szkolny 2020/2021 są wciąż otwarte. Więcej informacji o tym, co przygotwaliśmy dla szkół można przeczytać TUTAJ.