14.10.2020

Nowe propozycje online Filmoteki Szkolnej!

Jesteście już w programie Filmoteka Szkolna? Oto, z jakich propozycji edukacyjnych będziecie mogli skorzystać w najbliższym czasie!

(fot. Bartek Syta)

Webinaria dla nauczycieli

4 listopada uruchamiamy cykl webinariów „Pokój nauczycielski” skierowany do nauczycieli, edukatorów, bibliotekarzy, wychowawców świetlic wszystkich etapów edukacji szkolnej. Spotkania zaplanowane są w każdą pierwszą środę miesiąca. Pierwszy webinar poświęcimy zagadnieniu prowadzenia szkolnego klubu filmowego. Od czego zacząć? Jakie filmy oglądać? O czym pamiętać? Jak to zrobić w sytuacji edukacji zdalnej? Na te pytania odpowie Krzysztof Kasprzyk. Zapisy już ruszyły!

Podczas kolejnych spotkań w ramach cyklu „Pokój nauczycielski” zaproszeni eksperci poruszą następujące zagadnienia:

 • Metody pracy z filmem w szkole,
 • Film jako źródło historyczne,
 • Filmowy projekt edukacyjny,
 • Filmoteka Szkolna w bibliotece,
 • Związki filmu i literatury,
 • Wykorzystanie filmu w edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztaty online dla uczniów

Od listopada zapraszamy całe klasy na wirtualne zajęcia realizowane metodami warsztatowymi, które poprowadzą Wędrujący Filmoznawcy i Liderzy Filmoteki Szkolnej oraz krytycy i dziennikarze filmowi! Warsztaty będą opierać się na angażujących dzieci i młodzież formach pracy oraz wspólnych dyskusjach. Wszystko to przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi!

Czas trwania zajęć dla etapu wczesnoszkolnego edukacji to 60 minut, a dla pozostałych 90 minut. Na warsztaty zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły. Spotkania będą mogły odbyć się zarówno w sytuacji, gdy grupa pracuje razem w klasie, jak również na swoich komputerach w domach. 

Przykładowe tematy:

 • Motywy maturalne vs motywy filmowe,
 • ABC animacji,
 • Muzyka i dźwięk w filmie,
 • Początki kina,
 • Zawody filmowe,
 • Warsztat krytyka i dziennikarza filmowego,
 • Kino polskie i światowe elementem public history,
 • Od  komiksu, przez film do gry. O mechanizmach rządzących współczesną opowieścią. 

Szczegóły i zapisy wkrótce! UWAGA! Możliwość udziału w rekrutacji będą miały wyłącznie szkoły zgłoszone do programu Filmoteka Szkolna.