Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Wychowanie do życia z mediami i w świecie mediów


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące medialnego wizerunku w filmie i na portalu społecznościowym oraz regulaminowych pułapek, przykładowe pytania testowe i wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Medialny wizerunek w filmie i na portalu społecznościowym

Celem ćwiczenia jest pokazanie, jak ważne jest świadome udostępnianie informacji o sobie oraz uwrażliwienie na specyfikę funkcjonowania w społecznościach internetowych.

  • Ćwiczenie. Regulaminowe pułapki

Celem zadania jest uświadomienie uczniom konieczności czytania regulaminów stron, serwisów i portali internetowych przed ich akceptacją.