Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Skomunikowani


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące międzymedialnych narracji i reklamy jako formy komunikacji, przykładowe pytania testowe oraz wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Międzymedialne narracje

Ćwiczenie ma na celu wskazanie różnych sposobów komunikowania podobnych treści, w zależności od kontekstu oraz formy wypowiedzi.

  • Ćwiczenie. Reklama jako forma komunikacji

Ćwiczenie ma na celu zwrócenie uwagi na sposoby oddziaływania komunikatów reklamowych na odbiorców, a także na różnorodność konstrukcyjną tych komunikatów, zależną od kanałów komunikacyjnych (mediów), za pomocą których są przekazywane.