Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Rozrywka między ekranami


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące estetyki nowych mediów w kinie współczesnym oraz systemów rozrywkowych, przykładowe pytania testowe i wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Estetyka nowych mediów w kinie współczesnym

Celem ćwiczenia jest omówienie różnych estetyk związanych z nowymi mediami, które przeniknęły do filmu (przede wszystkim z telewizji, internetu i amatorskiej twórczości związanej z upowszechnieniem rejestratorów wideo, np. w telefonach komórkowych).

  • Ćwiczenie. Systemy rozrywkowe

Celem ćwiczenie jest uświadomienie młodzieży, czym są dla współczesnej kultury popularnej systemy rozrywkowe oraz w jaki sposób powstają.