Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Kino w Polsce


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące filmu dokumentalnego i kina gatunków, przykładowe pytania testowe oraz wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Film dokumentalny

Celem ćwiczenia jest usystematyzowanie wiedzy uczniów na temat cech filmu dokumentalnego oraz zwrócenie uwagi na wielorakość odmian tego rodzaju filmowego.

  • Ćwiczenie. Kino gatunków

Celem ćwiczenia jest podsumowanie wiadomości na temat gatunków filmowych oraz inspirowanie uczniów do aktywności twórczej.