Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Jak powstaje film?


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące montażu filmowego i scenariusza filmowego, przykładowe pytania testowe oraz wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Montaż filmowy

Zajęcia mają na celu uświadomienie uczniom funkcji montażu filmowego i jego wpływu na ostateczny kształt dzieła.

  • Ćwiczenie. Scenariusz filmowy

Celem zajęć jest przybliżenie uczniom specyfiki scenariusza jako literackiej podstawy filmu, jego cech oraz procesu powstawania.