Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Filmowy biznes


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące festiwali i nagród filmowych oraz plakatu filmowego, przykładowe pytania testowe oraz wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Festiwale i nagrody filmowe

Celem ćwiczenia jest zapoznanie uczniów z mapą polskich festiwali oraz najważniejszych festiwali światowych, ich funkcjami oraz nagrodami filmowymi.

  • Ćwiczenie. Plakat filmowy

Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności analizy plakatu filmowego jako przekazu ikonicznego oraz tekstu reklamowego.