Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Etyka filmowca i dziennikarza


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące etyki dokumentalisty oraz perswazji i manipulacji w mediach, przykładowe pytania testowe i wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Etyka dokumentalisty

Celem ćwiczenia jest zwrócenie uwagi uczniów na odpowiedzialność dokumentalisty, za człowieka, o którego losach opowiada film, a także stworzenie okazji do refleksji etycznych na temat sposobu prezentowania świata i kształtowania jego wizerunku przez media.

  • Ćwiczenie. Perswazja i manipulacja w mediach

Celem ćwiczenia jest zwrócenie uwagi uczniów na funkcje komunikatów medialnych, wyjaśnienie różnic pomiędzy perswazją a manipulacją oraz uświadamianie jawnych i ukrytych mechanizmów oddziaływania na odbiorcę, które są stosowane przez media.