Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Ćwiczenia - Dziennikarz też człowiek


Znajdziesz tu m.in. ćwiczenia dotyczące gatunków dziennikarskich i osobowości polskiego dziennikar­stwa, przykładowe pytania testowe oraz wymagania z podstawy programowej.

  • Ćwiczenie. Gatunki dziennikarskie

Celem zajęć jest zebranie informacji o gatunkach dziennikarskich (ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa prasowego i internetowego) oraz budowanie nawyku dokonywania świadomego wyboru wśród propozycji różnych mediów.

  • Ćwiczenie. Osobowości polskiego dziennikarstwa

Ćwiczenie ma na celu zwrócenie uwagi na specyfikę zawodu dziennikarza, kryteria oceny pracy dziennikarza oraz na konkretnych przedstawicieli tego zawodu, którzy są szczególnie cenieni.