„Filmowy Serwis Prasowy” 1956, nr 1/39, s. 11

Przygody rycerza Szaławiły

Przygody rycerza Szaławiły jest to rodzaj śpiewanej ballady o niezwykle skomplikowanej i stale zmieniającej się akcji – przystępnej raczej dla młodzieży, która w fantastycznych przygodach Szaławiły, wyimaginowanych przez tego rycerza, ujrzy jego samochwalstwo i zdemaskuje tchórzostwo. Satyra ta, pełna zaskakujących niespodzianek o niezwykle wartkim tempie, pozna młodego widza z zupełnie nową dla niego w charakterze postacią – stanowiącą coś pośredniego między Don Kichotem a Münchhausenem.