Instytut Sztuki PAN, Ossolineum, Warszawa-Wrocław 1977, s. 24

Polski film animowany 1945–1974

Andrzej Kossakowski

Poważną pozycją w dziejach filmu lalkowego (omawianego okresu) był Cyrk Haupego i Bielińskiej (1954), wolny od teatralności, konsekwentnie filmowy, wykorzystujący szereg dowcipnych pomysłów sytuacyjnych. Ten żartobliwy a zarazem liryczny film o przygodach cyrkowego murzynka był przykładem właściwego wyważenia elementów rozrywkowych i dydaktycznych i nie wchodził równocześnie w kolizję z obowiązującymi normami dotyczącymi spraw treści i formy.