Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008, s. 30

1946 – 1960: Socrealizm i odwilż [w:] Polski film animowany

Marcin Giżycki, Bogusław Zmudziński

Dziś [...] tę „historię prawdziwą o straszliwym smoku, sędziwym królu Krakusie, mocarnym rycerzu, dzielnym szewczyku Skubie i pięknej królewnie Ludmile” ogląda się znakomicie, a jej niedostatki techniczne są rekompensowane z nadwyżką przez wzrastający wciąż urok dzieła jeszcze trochę naiwnego. Lalki filmu, utrzymane w duchu wczesnosłowiańskim, mimo pewnej chropawości wykonania, odznaczają się – szczególnie w mimice – dużym stopniem naturalizmu. Na uzyskanie tego efektu pozwalała – zarzucona później jako zbyt kłopotliwa przy animowaniu – konstrukcja kukieł, których wykonane z gipsu główki miały w miejscach oczu i ust otwory wypełnione plasteliną, co łatwo pozwalało nadawać twarzom pożądany wyraz.