13.11.2020

Konkurs literacko-archiwalny „EKoPowieści ARCHIWALNE”

Zapraszamy do udziału w konkursie na krótkie formy literackie inspirowane udostępnionymi na stronie Europeany materiałami archiwalnymi. Powstałe utwory mają dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień ochrony środowiska a inspiracja nie musi być jednoznaczna.

Wraz z powstawaniem nowej, wspólnej dla Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego oraz wydawnictwa Tatarak książki dla dzieci o tematyce archiwalno-ekologicznej, inspirowanej archiwami zgromadzonymi na platformie europeana.eu FINA zaprasza rodziny z dziećmi między 6. a 12. rokiem życia do wzięcia udziału w konkursie archiwalno-literackim.

Konkurs skierowany jest do zespołów rodzinnych z dziećmi między 6 a 12 rokiem życia.

Zadaniem uczestników jest stworzenie krótkich form literackich do 1800 znaków ze spacjami (wiersze, rymowanki, opowiadania) inspirowanych udostępnionymi na stronie projektu materiałami archiwalnymi. Powstałe utwory mają dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień ochrony środowiska a inspiracja nie musi być jednoznaczna.

Przewidziane są trzy nagrody główne: czytniki e-booków z zestawami książek.

Prace konkursowe można nadsyłać od 9 do 27 listopada. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 6 grudnia 2020 roku, na stronie Projektu www.tueuropeana.pl

Oceny nadesłanych prac dokona 4-osobowe jury składające się z przedstawiciela Filmoteki Narodowej – Instytutu Audowizualnego (FINA), Wydawnictwa Tatarak, Fundacji Europeana oraz autora literatury dziecięcej.

Więcej informacji na www.tueuropeana.pl

Link do strony konkursu: https://fina.gov.pl/projekty/tueuropeana-2020/