12.11.2020

IX Warszawski Konkurs Wiedzy o Filmie

Zapraszamy do udziału w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Filmie, który odbędzie się już 26 listopada w formie zdalnej - online.

Kolejna edycja Warszawskiego Konkursu Wiedzy o Filmie organizowanego przez XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta odbędzie się 26 listopada 2020 r. w godz. 14.00-15.30 w formie zdalnej - online. Wydarzenie odbywa się w ramach programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych (WIE).

Serdecznie zapraszamy młodzież warszawskich szkół ponadpodstawowych i podstawowych (klas 7-8) do udziału w dziewiątej już edycji konkursu, który ma na celu pogłębianie zainteresowań kinem wśród młodzieży, kształcenie nawyku uczestnictwa w kulturze, kształtowanie świadomego odbioru mediów oraz wrażliwości estetycznej i etycznej.

Konkurs ma charakter dwuetapowy: w pierwszej części trzeba napisać test z wiedzy o filmie (lista zagadnień w regulaminie), a w drugiej – wypowiedź związaną z obejrzanymi fragmentami filmowymi.

Odpowiedzi trzeba przesłać drogą e-mailową w wyznaczonym czasie 26.11.2020 w godz. 14.00-15.30.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do 25.11.2020 pisemnej deklaracji przesłanej przez nauczyciela – opiekuna/ innego nauczyciela/ wychowawcę wraz z załącznikiem 1a/1b do karty zgłoszenia podpisanego przez pełnoletniego uczestnika, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzica/opiekuna prawnego na adres e-mailowy szkoły w formie skanu lub czytelnej fotografii (zob. regulamin konkursu będzie dostępny na stronie szkoły):sekretariat@herbert99lo.edu.pl

XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
ul. Fundamentowa 38/42 04-036 Warszawa
tel./fax 022 671 99 27
http://www.herbert99lo.edu.pl/

W kwestii pytań dotyczących konkursu proszę się zwracać do p. Moniki Bojko –  m.bojko@herbert99lo.edu.pl

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, a patronem medialnym Filmoteka Szkolna.