30.03.2018

Dzieje się!

Liderki i Liderzy Filmoteki Szkolnej cały czas są w akcji! Zapoznajcie się z działaniami, które przeprowadzili w marcu.

  • Działania Liderki Filmoteki Szkolnej z Olsztynka

26 marca uczniowie klas II i III z X Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie (35 osób) z paniami Ewą Kowalewską i Małgorzata Jacewicz, uczestniczyli w warsztatach z analizy i interpretacji filmu animowanego jako tekstu kultury. Omówiono zagadnienie paraboliczności wypowiedzi filmowej (parabola, symbol, znak, metafora, mityzacja), motywy, możliwe ich interpretacje (np. indywidualizm, samotność, ucieczka, przemijanie, starość, uniformizacja, alienacja). Na podstawie filmów: Tango, Arka, Schody, DIM określano sposoby kreowania losu ludzkiego w języku filmu. Młodzież porównywała funkcjonowanie tych samych motywów w różnych tekstach kultury – literaturze, malarstwie z wykorzystaniem kart pracy.  Na zakończenie przestawiono wybrane filmy animowane Fotel, Kronika Non-Camerowa – do indywidualnych poszukiwań odniesień pozafilmowych przez uczniów (materiał do wykorzystania jako teksty kultury w wypowiedziach własnych). Zajęcia miały charakter ćwiczeniowy.

(Magdalena Rudnicka)

  • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Połczynie-Zdroju

2 dni+ 1 prowadzący+ 17 uczniów+ 15 godzin+ 2 spoty= warsztaty filmowe.

Przez dwa weekendowe dni (23-24 marca) uczniowie ze szkól w Pile, Koszalinie, Białogardzie i Połczynie-Zdroju mieli okazję poznać tajniki wiedzy filmowej w praktyce. Do Pracowni Filmoteki Szkolnej w ZSP w Połczynie-Zdroju, na zaproszenie Liderki Filmoteki Szkolnej i nauczycielki edukacji filmowej Kingi Dolatowskiej, przyjechał Michał Baranowski – realizator zdjęć, montażysta, grafik komputerowy, fotograf. Dzięki pasji, doświadczeniu i świetnej pracy pedagogicznej Michała, młodzież natychmiast podjęła próbę realizacji spotu reklamowego. Co było tematem? To, z czym zwykle spotykamy się w spotach TV, czyli rzeczy oczywiste i potrzebne w codziennym użyciu. W naszym przypadku była to gąbka i przedłużacz... Przecież reklamować można wszystko! Serdeczna atmosfera, nowi znajomi, wymiana doświadczeń i ciekawa praca- tak w skrócie można podsumować piątkowo-sobotni warsztat.

(Kinga Dolatowska)

  • Działania Lidera Filmoteki Szkolnej z woj. mazowieckiego

Andrzej Ciesielski, który jest autorem cyklu pt. Akademia Filmowa, podczas warsztatu zatytułowanego: „Magia kina, czyli projekcja od drugiej strony” podzielił się swoją pasją i opowiedział uczniom zgromadzonym 23 marca w Budowlance o historii kina. Spotkanie zakończyło się wizytą w sali projekcyjnej, gdzie chętni mogli zobaczyć nowoczesne projektory oraz obserwować salę kinową z zupełnie innej niż zwykle perspektywy. Była to okazja, by przekonać się, na czym polega zarządzanie systemami projekcyjnymi w kinach wielosalowych.

Wykład na temat historii uświadomił młodzieży, jaką drogę przebyła technologia kinowa od jarmarcznych bud przez nickelodeony aż po dzień dzisiejszy. Jednym z przełomowych momentów dla kina było udźwiękowienie filmu. Prowadzący mówił o konsekwencjach tego wynalazku i wręczył wszystkim fragment taśmy filmowej, na której zapisany oprócz obrazu jest również dźwięk. Najbardziej uważni słuchacze, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytania, otrzymali upominki – albumy ze fotosami filmowymi, płyty DVD oraz gadżety filmowe.

Z kolei 16 marca uczestnicy warsztatów „Rola zdjęć, montażu, języka w informacji telewizyjnej”, które prowadził znany radomski dziennikarz Robert Utkowski, mieli okazję przekonać się, jakimi regułami rządzi się dobrze przygotowana informacja telewizyjna. 

Zajęcia rozpoczęły się podczas największej od wielu dni śnieżycy. Prowadzący wykorzystał ten fakt. Uczniowie mieli za zadanie przygotować relacje telewizyjne do lokalnego programu informacyjnego. Dowiedzieli się przy tym, w jaki sposób należy kadrować, co jest ważne przy układaniu tekstu informacyjnego, jak powinno się wykorzystywać światło i czy ważne jest, w co ubrany jest rozmówca podczas wywiadu.

Wiele szczegółów, na które młodzież zwróciła uwagę podczas kilkugodzinnego spotkania, umyka widzom w zalewie coraz bardziej dynamicznych i powierzchownych relacji telewizyjnych. Jednym z celów spotkania było uczulenie na to, jak łatwo jest zmanipulować obrazem i montażem. Planowane są kolejne zajęcia dotyczące relacji telewizyjnych i prowadzenia kanałów m.in. na YouTube.

Więcej o działaniach Lidera Filmoteki Szkolnej Jarosława Basaja przeczytacie na stronie: http://www.filmowy.radom.pl/

(Jarosław Basaj)

  • Działania Liderów Filmoteki Szkolnej z woj. małopolskiego

19 marca uczniowie gimnazjum z Woli Rzędzińskiej mieli ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu  z Wędrującym Filmoznawcą Filmoteki Szkolnej –  dr Karolem Jachymkiem, który rozmawiał z nimi na  temat: „Co nam mówi popkultura? O kinie, telewizji i nowych mediach”. Warsztaty obejmowały tematykę starych i nowych mediów – ich porównanie i omówienie ich wpływu na codzienne życie;  pracę w oparciu o fragmenty filmu „Pocztówki z Republiki Absurdu” (2014); poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób media wpływają na nasze postrzeganie świata i jakie zagrożenia z tego płyną.

Uczniowie odpowiadali sobie na pytanie, czy media rzetelnie przekazują informacje, czy może w jakiś sposób kształtują odbiorcę. Mieli również możliwość samodzielnego stworzenia pojęcia manipulacji i mogli praktycznie przekonać się, w jaki sposób ta sama informacja może zostać przekazana przez różnych nadawców –  jaki wpływ na odbiór ma język, obraz, kolor, perspektywa ujęcia, dźwięk czy użyty program komputerowy.

Pracując w grupach uczniowie mieli możliwość tworzenia map mentalnych, rysowania storyboardu, rozwiązywania kalamburów i innych zadań, które były dla nich ciekawe, zabawne i interesujące, a przede wszystkim wprowadziły ich w świat medialnej popkultury i uświadomiły im pozytywne i negatywne strony  tego  świata.

Warsztaty miały ogromną wartość edukacyjną, a sympatyczna, przyjazna i wesoła atmosfera stworzona przez prowadzącego wpłynęła na aktywną pracę uczniów.

Serdecznie dziękujemy dr Karolowi Jachymkowi!

(Agnieszka Grzegórzek-Zając i Mariusz Widawski)

  • Działania Liderek Filmoteki Szkolnej z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego 

- Ale serio pani mówi, że nie będziemy grali w tym filmie – Piotrek, znad storyboardu swojej grupy.
- Hmm, raczej nie, macie do tego plastelinę….
- No fakt, przecież przynieśliśmy plastelinę…

Czyli jak wstęp do zajęć może zmienić schematyczne myślenie, logikę i konsekwencję działań.

Warsztaty kreatywnego otwierania głów, rozmowy o filmie po filmie, strukturze filmu, postaci, analiza stereotypowego myślenia, a na deser własna animacja - to wszystko w trakcie warsztatów z Liderkami Filmoteki Szkolnej Eweliną Waląg i Katarzyną Czubińską. Spotkanie 4 szkół i przeszło 50 osób, a w tle warsztat nauczycieli, oj działo się!

Warsztaty odbyły się w środę 14.03.2018 w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu.

(Katarzyna Czubińska)

  • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku

14 marca w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Rybniku odbyły się warsztaty dla nauczycieli i pedagogów pt. „Filmowe lekcje wychowawcze”. Zajęcia, na których spotkali się nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprowadziła Liderka Filmoteki Szkolnej Ewa Klonowska. Celem zajęć było zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania filmu na zajęciach wychowawczych poprzez pokazanie możliwości terapeutycznych filmu. W pierwszej części zajęć nauczyciele zastanawiali się nad walorami wychowawczymi filmu próbując odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę w życiu ucznia odgrywa film i dlaczego poprzez film łatwiej zdiagnozować i rozwiązać problemy wychowawcze. W rozmowie poruszono temat jak zaplanować lekcję z filmem? Zastanawiano się nad przydatnością tzw. trudnych filmów i oceną ich wartości dydaktycznej. W kolejnej części zajęć Ewa Klonowska przedstawiła w prezentacji otwarte zasoby-źródła pozyskiwania filmów do zajęć dydaktycznych. Nauczyciele poznali następujące strony internetowe: filmotekaszkolna.pl, edukacjaflilmowa.pl, projekcje.edu.pl. Prowadząca omówiła szczegółowo każde z nich pokazując na przykładach sposoby ich wykorzystania przy planowaniu zajęć wychowawczych. Zwróciła też uwagę nauczycieli szkół podstawowych na analizę podstawy programowej zawartej w cyfrowym „Przewodniku dla nauczycieli szkół podstawowych”, na przykładzie której nauczyciele mogą zapoznać się z miejscem filmu w procesie nauczania. Przedstawiła nauczycielom projekt Fundacji Generator „Filmowe lekcje wychowawcze”, dostępne na stronie internetowej. Dzięki współpracy z CEO uczestnicy warsztatów otrzymali płyty „Filmowe lekcje wychowawcze” z pakietem 10 filmów i profesjonalnie opracowanych scenariuszy lekcji do wykorzystania na zajęciach wychowawczych z uczniami (podziękowania dla Karoliny Giedrys- Majkut). W ostatnim module zajęć nauczyciele obejrzeli film „Nauka” w reżyserii Emi Buchwald dostępny na jednej z prezentowanych stron i dokonali oceny jego przydatności dydaktycznej w pracy nauczyciela-wychowawcy.

(Ewa Klonowska)

  • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Krasnymstawie

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów „Inspiracje Filmoteką Szkolną – od scenariusza do zdjęć próbnych” odbyły się 9 marca w II LO im. C. K. Norwida w Krasnymstawie. W Pracowni Filmoteki Szkolnej z aktorem i reżyserem Grzegorzem Emanuelem spotkali się nauczyciele: p. Teresa Berbeć, p. Grażyna Wojtyna, p. Agnieszka Rybczyńska-Manachiewicz, p. Beata Ortyl oraz uczestnik letnich projektów „Kręćmy film!” p. Zbigniew Atras. W warsztatach wzięli udział także uczniowie z Krasnegostawu: ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 4, z II LO oraz ze Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym i II LO w Chełmie – w sumie 38 osób.

Spotkanie miało na celu popularyzowanie Filmoteki Szkolnej, przygotowanie uczniów do udziału w szkolnych projektach filmowych i w XVI Powiatowym Konkursie Filmowym „Inspiracje Filmoteką Szkolną”. Zajęcia rozpoczęły się od przypomnienia zasad tworzenia scenariuszy filmowych i teatralnych. Grzegorz Emanuel podkreślał, że w scenariuszu filmowym najważniejsza jest akcja. Radził także, aby dialogi ograniczyć do minimum. Prowadzący i uczestnicy warsztatów dokładnie przeanalizowali projekt scenariusza zgłoszonego na konkurs, zwracając uwagę na występujące w nim niespójności oraz zalety. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca wszechstronnych umiejętności, które powinien opanować student szkoły aktorskiej. Ważną częścią spotkania były ćwiczenia dykcyjne oraz aktorskie improwizacje uczniów pod kierunkiem Grzegorza Emanuela. Uczniowie z różnych szkół wzięli udział w zdjęciach próbnych nagrywanych kamerą. Wykonywali dialog ze scenariusza do filmu zrealizowanego w czasie 3. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” w II LO w Krasnymstawie. Następnie uczestnicy zajęć obejrzeli zwiastun „To, czego nie widać” zawierający scenki grane przez uczniów na warsztatach.

http://www.norwidkrasnystaw.pl/index.php/mlodziezowy-dyskusyjny-klub-filmowy-iluzjon/krecmy-film/projekcje/87-krecmy-film

Prowadzący zajęcia wyjaśniał także, jaka jest różnica między grą aktora na scenie i w filmie. Wskazówki i ćwiczenia warsztatowe na pewno pomogą nauczycielom zachęcić uczniów do realizacji ciekawych prac na XVI Powiatowy Konkurs Filmowy i zainteresować ich sztuką filmową. Na zakończenie zajęć  p. Anna Antyga – dyrektor II LO – i p. Ewa Magdziarz podziękowały Grzegorzowi Emanuelowi za prowadzenie warsztatów i wieloletnią współpracę  z „Norwidem”, natomiast uczniowie – Katarzyna Kurek i Filip Rybczyński - wręczyli upominki przekazane przez Powiat Krasnostawski i Urząd Miasta Krasnystaw.

Po warsztatach odbyła się także sesja fotograficzna, w czasie której uczniowie z pomocą Grzegorza Emanuela wykonali zdjęcia do materiałów promujących film „Amulet” z 7. edycji letniego projektu „Kręćmy film!” z 2017 r.

(Ewa Magdziarz)

  • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Janowie Lubelskim

Juliusz Machulski jest reżyserem kultowych filmów, które znane są wielu pokoleniom. Podczas kolejnego tematycznego spotkania w Pracowni Filmoteki Szkolnej przyjrzeliśmy się twórczości reżysera i poddaliśmy szczegółowej analizie jeden z jego najsłynniejszych filmów pt. „Seksmisja” (1983). Film ma już wprawdzie ponad 30 lat, ale wciąż zachwyca swoją oryginalnością. Poruszone w nim tematy wciąż są aktualne – dominacja jednej płci nad rugą, nowoczesne postępy technologiczne czy wojna nuklearna.

Po projekcji uczniowie poznali ciekawostki związane z filmem (np. sceny kręcone z kopali soli w Wieliczce) oraz wybrali temat do dyskusji – motyw kobiety w „Seksmisji”. Była to również idealna okazja, żeby sprawdzić znajomość najsłynniejszych cytatów z filmu, którymi posługujemy się na co dzień. Oprócz tego młodzi kinomani poznali wszystkie cechy charakterystyczne dla komedii, w tym komedii kryminalnej („Volta” 2017) oraz czarnej komedii („Kołysanka” 2010).

(Emilia Żuber)

  • Działania w Pracowni Filmoteki Szkolnej w Gorzowie Wielkopolskim

Z Korsakiem przez las-premiera filmu uczniów ZSO nr 3 w Gorzowie Wlkp. W marcu, w Izbie pamięci Włodzimierza Korsaka w Kłodawie odbyła się premiera filmu animowanego pt. „Z Korsakiem przez las”, którego twórcami są uczennice z Pracowni Filmoteki Szkolnej ZSO nr 3 w Gorzowie Wlkp. pod opieką Liderki Małgorzaty Miszczak. Gospodarze wydarzenia, pracownicy Nadleśnictwa Kłodawa dołożyli wszelkich starań, by dzień premiery filmu uczniów stał się dla nich niezapomniany. I taki był za sprawą atmosfery, która zapanowała tego dnia w Korsakówce. Wśród zaproszonych gości byli m.in.wnukowie Włodzimierza Korsaka, przyjaciele, pracownicy Muzeum Lubuskiego w Gorzowie Wlkp. Nie mogło zabraknąć najważniejszych w tym dniu- uczniów szkół podstawowych z Gorzowa i Kłodawy, czyli widowni dziecięcej, do której kierowany jest film o Korsaku. To oni byli pierwszymi, którzy wypowiadali się na temat filmu zaraz po jego projekcji, zakończonej gromkimi brawami. Oliwia z klasy 4 c SP 17 podkreśliła, „że film jest bardzo fajny i że warto go pokazać innym dzieciom. Przybliża postać Korsaka, pokazuje jakim człowiekiem był na co dzień, co robił w swoim życiu i czym się pasjonował…”, Amelia z tej samej klasy powiedziała: „przygody pana Korsaka, które są pokazane w filmie są bardzo ciekawe i pouczające, bo można z nim zwiedzać las i wiele się od niego nauczyć. I dobrze, że uczniowie zrobili taki film, bo przyda się innym, by dowiedzieli się jak bardzo ciekawe było życie pana Korsaka…” Także pozostali goście byli pod wrażeniem obrazu filmowego, który zrealizowała młodzież z Trójki. Podkreślali jak ważne jest to, że powstał film, który przybliża postać wielkiego miłośnika przyrody, jakim był Włodzimierz Korsak właśnie młodym pokoleniom, które będą odwiedzać Korsakówkę. Wnukowie obecni na premierze nie kryli swojego uznania dla twórców filmu, doceniając ogrom pracy, zaangażowania i serce włożone w jego realizację. Jak podkreśliła pani Monika Kowalska z Muzeum Lubuskiego, inicjatywa ta z pewnością przyczyni się do lepszego poznania i popularyzacji wiedzy na temat postaci Włodzimierza Korsaka – pisarza, artysty, przyrodnika, podróżnika, pioniera ochrony przyrody i pioniera miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W trakcie spotkania można było usłyszeć ciekawe opowieści oraz anegdoty związane z postacią Korsaka, które zaprezentowali jego najbliżsi. Ostatnim punktem wydarzenia było oglądanie wystawy poświęconej życiu i twórczości Włodzimierza Korsaka, człowieka który całe swoje życie poświęcił polskiej przyrodzie.

(Małgorzata Miszczak)

  • Działania Liderki Filmoteki Szkolnej z woj. opolskiego

22 lutego 2018 r.  w Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie odbyły się trzygodzinne warsztaty „Jak narodziło się kino?” - prowadzone przez filmoznawcę Natalię Gruenpeter i liderkę Filmoteki Szkolnej Magdalenę Nogaj. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 5 i 7 szkoły w Nowym Świętowie oraz klasa 6a ze szkoły w Głuchołazach. Na początku uczniowie zapoznawali się biorąc udział w zabawach integracyjnych przygotowanych przez liderkę Filmoteki, a następnie odbyły się warsztaty dotyczące kina niemego.

Uczniowie w grupach zastanawiali się, co łączy kino i teatr, film, magię i iluzję. Filmoznawczyni Natalia Gruenpeter pokazała i omówiła pierwsze filmy, opowiedziała o trikach i sztuczkach wykorzystywanych przez pierwszych twórców oraz o inspiracjach z jakich korzystali. Uczniowie przeanalizowali też kilka filmów pod kątem filmowych środków wyrazu, poznali plany filmowe i ruchy kamery. Na koniec uczniowie mogli wypróbować taumatrop i inne zabawki optyczne.

Po południu w Cetrum Twórczej Zabawy „Dwa Kroki” odbyły się warsztaty dla nauczycieli. W zajęciach wzięli udział nauczyciele z dwóch szkół podstawowych z Głuchołaz i szkoły z Nowego Świętowa. Podczas zajęć prowadząca przedstawiła pomysły na wykorzystanie pierwszych filmów na lekcjach oraz omówiła najważniejsze pojęcia związane z filmem. W trakcie zajęć nauczyciele wymieniali się swoimi doświadczeniami dotyczącymi pracy z filmami oraz zastanawiali się, do jakich tematów i na jakich przedmiotach można wykorzystać filmy nieme oraz nawiązujące do nich filmy współczesne.

(Magdalena Nogaj)

Wszystkie zajęcia odbyły się w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.