26.11.2020

Konferencja „Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych szkoły"

9 grudnia zapraszamy na konferencję metodyczną dla nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy szkolnych „Wykorzystanie filmu w działaniach wychowawczych szkoły”. Wydarzenie współorganizowane przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Na program konferencji złożą się: wykład o bezpłatnych, cyfrowych repozytoriach i zasobach edukacyjnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego oraz warsztaty dla osób pracujących zarówno w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, z późniejszymi zmianami.

Program konferencji:

  • Wykład - sposoby wykorzystania archiwów cyfrowych oraz otwartych zasobów edukacyjnych FINA.

Prowadzenie: Kinga Dolatowska, Liderka Filmoteki Szkolnej

  • Warsztat 1 - skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych

Bezpłatne filmowe zasoby online dla wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, bibliotekarzy - jak wykorzystać dostępne zasoby w ścieżkach międzyprzedmiotowych i podczas pracy wychowawczej? Pokażemy jak w łatwy i szybki sposób zaprojektować bogate zajęcia z różnych przedmiotów, traktując film jako punkt wyjścia do serii lekcji, ale także do pobudzania aktywności artystycznej i kreacyjnej uczniów. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane nowe lekcje tematyczne Filmoteki Szkolnej bazujące na filmach: „Józek”, „Psotny kotek”, „Katarynka”.

Prowadzenie: dr Maciej Dowgiel, Wędrujący Filmoznawca Filmoteki Szkolnej, Pracownia Filmoznawcza i Medioznawcza

  • Warsztat 2 - skierowany do nauczycieli i wychowawców szkół ponadpodstawowych

Bezpłatne filmowe zasoby online dla wychowawców, nauczycieli przedmiotowych, bibliotekarzy - jak wykorzystać dostępne zasoby w ścieżkach międzyprzedmiotowych i podczas pracy wychowawczej? Pokażemy jak w łatwy i szybki sposób zaprojektować bogate zajęcia z różnych przedmiotów, traktując film jako punkt wyjścia do serii lekcji, ale także do pobudzania aktywności artystycznej i kreacyjnej uczniów. Podczas warsztatu zostaną wykorzystane opracowania filmoznawcze do filmów dostępnych na stronie Filmoteki Szkolnej: „Urząd”, „Przy torze kolejowym”.

Prowadzenie: Małgorzata Bazan, Pracownia Filmoznawcza i Medioznawcza

Informacje organizacyjne:

Termin: 9 grudnia, g. 15:30-17:45

Miejsce: online, platforma Korbank

Udział: Konferencja adresowana jest do nauczycieli, wychowawców świetlic i bibliotekarzy szkolnych. Liczba miejsc ograniczona.

Dziękujemy za zainteresowanie konferencją. Limit uczestników został wyczerpany. W przypadku osób z województwa zachodniopomorskiego zainteresowanych udziałem w konferencji, prosimy o kontakt pod mailem filmotekaszkolna@fina.gov.pl.

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny TUTAJ.

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia nauczycieli w Szczecinie TUTAJ.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, z późniejszymi zmianami.