30.12.2020

Cykl 3 wirtualnych warsztatów z kompetencji cyfrowych dla nauczycieli w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

Zapraszamy warszawskie/ch nauczycielki/i w wieku do 64 lat do udziału w cyklu 3 onlinowych warsztatów z kompetencji cyfrowych dla warszawskich nauczycielek/li w ramach projektu Spółdzielnia Otwartej Edukacji w bibliotece

Celem warsztatów jest poszerzenie kompetencji cyfrowych, ich tematy skupią się na różnorodnych zagadnieniach, szczególnie przydatnych w pracy nauczycielki/a: praktycznej wiedzy z zakresu prawa autorskiego, otwartych zasobach edukacyjnych i kultury, jak również komunikacji i kulturze w internecie. Szczególny nacisk zostanie położony na film i media, jako coraz istotniejsze elementy naszej codzienności oraz niezbędne narzędzia w nowoczesnej edukacji. Każdy z warsztatów będzie łączył podstawową wiedzę z danego tematu z jej praktycznym zastosowaniem oraz garścią inspiracji.  

  • Kiedy: piątek, 15 stycznia 2021, czas trwania warsztatu: 2 godziny lekcyjne
  • Zgłoszenia do 11 stycznia, formularz zgłoszeń i szczegółowe informacje na temat rekrutacji: https://filmamatorski.pl/rekrutacja

Tematy warsztatów:

1. Podstawy prawa autorskiego: Dozwolony użytek edukacyjny, domena publiczna, licencje Creative Commons. Więcej informacji: https://filmamatorski.pl/prawo-autorskie

2. Gdzie w internecie szukać wiedzy filmowo-medialnej? Więcej informacji: https://filmamatorski.pl/wiedza-filmowo-medialna

3. Remiks, kolaż, mem: Jak wykorzystywać otwarte zasoby, by twórczo i oryginalnie uczyć oraz komentować świat? Więcej informacji: https://filmamatorski.pl/remiks-kolaz-mem

Prowadzenie: Paulina Haratyk

Strona warsztatów: https://filmamatorski.pl/warsztaty

Organizatorzy: Centrum Cyfrowe oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej


Opisy poszczególnych warsztatów:

Podstawy prawa autorskiego: dozwolony użytek edukacyjny, domena publiczna, licencje Creative Commons

Podczas warsztatu zapoznamy się z zasadami prawa autorskiego, które powinniśmy znać jako twórcy i odbiorcy kultury – nauczycielki/e w swojej pracy (online i offline z uczniami), uczniowie podczas nauki i korzystając z zasobów kultury w czasie wolnym, my wszyscy w każdej z naszych życiowych aktywności. Dowiemy się co nam wolno, a na co powinniśmy uważać, jak dbać o nasze prawa, gdy dzielimy się naszą twórczością oraz korzystać w różnorodnych działaniach z cudzych utworów. Wreszcie – co można, a czego nie można w internecie.

Skupimy się na pojęciach dozwolony użytek edukacyjny, domena publiczna i licencje Creative Commons, ponieważ to one dają największe możliwości korzystania oraz dzielenia się utworami (bezpośrednio i za pośrednictwem internetu). Dowiemy się gdzie szukać utworów z domeny publicznej oraz na licencjach Creative Commons i jak samemu publikować swoje utwory przy użyciu tych licencji.

Gdzie w internecie szukać wiedzy filmowo-medialnej?

Internet zawiera mnóstwo materiałów o filmie i mediach. Ale które z nich naprawdę mogą się przydać w procesie edukacyjnym, w przystępny i rzetelny sposób poszerzyć naszą wiedzę, a przede wszystkim – naprawdę zainteresować uczniów i nas samych filmem?

Podczas warsztatu poznamy strony, portale i cyfrowe repozytoria, które rzeczywiście realizują tę potrzebę. Będą to zarówno zbiory zawierające polskie i zagraniczne filmy, które warto zobaczyć i można to zrobić w sposób łatwy, darmowy i legalny w internecie. Jak i zachęcające do tego by powiększać wiedzę na temat filmu i mediów – zarówno tę bardziej historyczną i dotyczącą języka kina, jak i praktyczną wiedzę na temat tego jak w warunkach domowych tworzyć filmy.

Przeanalizujemy jakie materiały i w jakiś sposób mogą być wykorzystane.

 

Remiks, kolaż, mem: Jak wykorzystywać otwarte zasoby, by twórczo i oryginalnie uczyć oraz komentować świat?

Współczesna kultura opiera się na przeróbkach. Remiksy, kolaże i memy stanowią specyficzny język, z którym obcujemy coraz częściej, głównie w internecie. Uzmysławiają, jak powszechne stało się wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, by przerabiać dawne lub cudze komunikaty i utwory. Remiksy, kolaże i memy są często wyraziste, błyskotliwe, pełne istotnych treści.

Podczas warsztatów poznamy różne oblicza i zastosowania kultury remiksu – artystyczne, edukacyjne i zaangażowane społecznie, jak również inspirujące przykłady tego rodzaju dzieł, w tym zarówno dawniejszych, których nie utożsamiamy z tym zjawiskiem, jak i bardzo aktualnych, a wreszcie także – podstawowe narzędzia do tworzenia (audio)wizualnych komunikatów tego rodzaju.  

[informacja nadesłana przez organizatora]