Lekcja 9

Mówić nie wprost

Rejs
reż.: Marek Piwowski

Urząd
reż.: Krzysztof Kieślowski

Opracowanie: Dr Mariola Jankun-Dopart

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Śmiech oczyszczający - humor w trudnych chwilach życia zbiorowego i jego formy w kulturze (satyra literacka, kabaret, farsa teatralna i filmowa, różne odmiany komedii).
  • „Śmiać się nie wprost” - humor na cenzurowanym, czyli zakazane obiekty satyry w kulturze wybranych epok i okresów historycznych oraz sposoby omijania cenzury.
  • „Kult” dzieł literackich i filmowych w kulturze współczesnej; sztuka a reklama.
  • Mały człowiek jako ofiara i współtwórca wielkiego urzędu. Pokaż współwystępowanie obu ról na wybranych przykładach literackich i filmowych.
  • PRL jako „kupa śmiechu” - kultowy komizm a niebezpieczna deformacja historycznej prawdy o peerelowskim totalitaryzmie i konsekwencjach społecznej zgody na życie w absurdzie.
  • „Człowiek zalękniony” - nowa twarz człowieczeństwa w biurokratycznym labiryncie.
  • Obóz jako wielki urząd. Wskaż w literaturze obozowej przykłady funkcjonowania biurokracji podobne do współczesnej rzeczywistości.
  • „Proces” Franza Kafki jako przypowieść o człowieku zbiurokratyzowanym.