Lekcja 7

Siła symbolu

Chleb
reż.: Grzegorz Skurski

Krótka historia jednej tablicy
reż.: Feliks Falk

Popiół i diament
reż.: Andrzej Wajda

Opracowanie: Dr Mariola Jankun-Dopart

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Kim byli „Maćkowie” pokolenia wojennego? Próba portretu - strój, wygląd, lektury, zainteresowania, przekonania, stosunek do tradycji, nadzieje na przyszłość.
  • Filmowe portrety młodych a kształtowanie poczucia tożsamości przez współczesną kulturę audiowizualną.
  • Strój jako symbol postawy, na wybranych przykładach literackich i filmowych.
  • Kiedy historia zamienia się w mit? Próba analizy na wybranych przykładach.
  • Kiedy wspólnota staje się kolektywem? Totalitaryzm jako przykład manipulacji zbiorowymi wartościami i tradycją.
  • Interpretacja i nadinterpretacja. Różne formy filmowego piśmiennictwa wobec prawdy dzieła.
  • Uniwersalizm symboli: ciągłość znaczeń czy podobieństwo społecznego i historycznego kontekstu?
  • Symbolika chleba w tradycji literackiej i we współczesnej kulturze.