Lekcja 6

Filmowe przypowieści

Arka
reż.: Grzegorz Jonkajtys

Schody
reż.: Stefan Schabenbeck

Żywot Mateusza
reż.: Witold Leszczyński

Opracowanie: Anna Śliwińska

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Czy film jako sztuka, którą często nazywamy „rozrywkową”, może przekazywać wartości uniwersalne?

  • Konformizm - czy lepiej jak bohater Schodów stać się częścią grupy, czy jak Mateusz pozostać wiernym sobie, nawet za cenę odrzucenia?

  • Relatywizm ocen i wielość punktów widzenia - historia Mateusza i bohatera Arki jako dwie opowieści o tym, iż na każde zjawisko można spojrzeć z wielu stron i poddać je skrajnie różnym ocenom.

  • Cierpiący z powodu samotności czy szczycący się swoją indywidualnością? - motyw outsidera w kulturze.

  • Tęsknota za rajem utraconym - motyw powrotu do arkadii, do harmonii z Bogiem i ludźmi.

  • Marzyć i śnić - czy świat fantazji może konkurować z rzeczywistością? Czy może pomóc w zaakceptowaniu świata, w którym przyszło nam żyć?

  • Przeklęty czy nadwrażliwy? - motyw samobójcy w literaturze i filmie.

  • Naturalna przyroda jako wartość ocalająca - na przykładzie Żywota Mateusza rozważ, jak natura może wpływać na los człowieka.

  • „Dlaczego jest, jak jest?” - czy we współczesnym kinie jest miejsce dla pytań uniwersalnych i filozoficznych, które zadawał sobie bohater filmu Leszczyńskiego?

  • Motyw everymana w kulturze - co oznacza stwierdzenie, że bohater powieść lub filmu mógłby być każdym z nas?