Lekcja 52

Pierwsza miłość

Głośniej od bomb
reż.: Przemysław Wojcieszek

Pierwsza miłość
reż.: Krzysztof Kieślowski

Opracowanie: Dr Sylwia Kołos

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Twórczość dokumentalna Krzysztofa Kieślowskiego.

  • Nowy bohater w literaturze i filmie polskim po 1989 roku.

  • Znaczenie toposu miłości romantycznej w kulturze współczesnej.

  • Kultura „supermarketów” i „tabloidów” – genez zjawiska