Lekcja 48

Jak działa groteska

Krok
reż.: Marek Piwowski

Ubu król
reż.: Piotr Szulkin

Opracowanie: Mgr Radosław Osiński

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Dlaczego postać Ubu budzi grozę? Jakie są konsekwencje jego rządów i reform?
  • Jakie postaci z obszaru dzieł sztuki, historii lub współczesności przypomina ci Ubu? W jakim sensie pojęcie groteskowości odnosi się do nich?
  • Groteskowa wizja społeczeństwa w Ubu królu.
  • Jak rozumiesz alegoryczność Ubu króla i Kroku. Wskaż w filmach przykłady karykatury, satyry i parodii.
  • Wskaż źródła komizmu i tragizmu w filmach Szulkina i Piwowskiego.
  • Dlaczego świat groteski wywołuje wrażenie obcości, sztuczności i dziwności.
  • Zastanów się nad pojęciem absurdu w kontekście fabuł i języka filmów Ubu król i Krok.
  • Jak rozumiesz twierdzenie mówiące że groteska to „typ wartościującej diagnozy rzeczywistości”.
  • Wytłumacz pojęcie „estetyka brzydoty” w kontekście filmu Ubu król.
  • Jaką metaforę kryje tytuł filmu Marka Piwowskiego?