Lekcja 47

Konformizm po polsku

Szkoła podstawowa
reż.: Tomasz Zygadło

Trzeba zabić tę miłość
reż.: Janusz Morgenstern

Żółw
reż.: Andrzej Kotkowski

Opracowanie: Dr Anna Taszycka

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Wskaż współczesne polskie filmy, w których poruszane jest zagadnienie konformizmu. Czy konformizm jest w nich ukazywany w świetle pozytywnym czy negatywnym?
  • Jakimi cechami wyróżnia się nonkonformista? Wymień dzieła filmowe, których bohaterami są nonkonformiści.