Lekcja 46

Człowiek religijny

Dekalog 1
reż.: Krzysztof Kieślowski

Dybuk
reż.: Michał Waszyński

Katedra
reż.: Tomasz Bagiński

Opracowanie: Dr Daria Mazur

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji  • Filmowe portrety człowieka religijnego – sposoby obrazowania postawy otwarcia na transcendencję (sfery aktywności bohaterów, wykorzystane motywy sakralne, odwołania do treści teologicznych).
  • Źródła ewolucji kondycji człowieka religijnego. Cywilizacyjne, kulturowe, społeczne, polityczne zmiany charakteru rzeczywistości czy osobisty wybór?
  • Co może spełniać rolę substytutu zastępującego doświadczenie religijne i wrażliwość na sferę sacrum?
  • Obecność sacrum w życiu młodego człowieka współczesnego – czy jest doświadczana, na czym polega, czego pozwala dowiedzieć się o sobie samym?
  • Obraz rzeczywistości, który współczesny młody człowiek nosi w sobie – porównanie z wizjami przedstawionymi w filmach (podobieństwa i różnice, szczególnie w odniesieniu do relacji człowieka wobec sacrum).
  • Wiara i rozum jako dwie odrębne (?) formy doświadczania i poznawania rzeczywistości – specyfika obu postaw oraz możliwość ich syntezy. Użyteczność i ograniczenia obydwu sposobów poznawania świata, człowieka i Boga.