Lekcja 45

Rodzice i dzieci

Ojciec
reż.: Jerzy Hoffman

Takiego pięknego syna urodziłam
reż.: Marcin Koszałka

Wśród nocnej ciszy
reż.: Tadeusz Chmielewski

Opracowanie: Mgr Aleksandra Frączek

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Film” 1978, nr 6

Trzecia ofiara

„Gazeta Telewizyjna” 2000, nr 41

„Takiego pięknego syna urodziłam”

„Kino” 1979, nr 2, s. 19

Trudne śledztwo

„Film” 2000, nr 3, s. 119

Groteska dokumentalna

„Film” 1978, nr 49, s. 7

Nic dodać

„Film” 2000, nr 5, s. 14

Czas na szok

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

Opracowania książkowe:

 • Encyklopedia kina, pod red. T. Lubelskiego, Kraków 2003 (hasła: Jerzy HoffmanTadeusz Chmielewski).
 • Olubiński A., Konflikty rodzice-dzieci. Dramat czy szansa?, Toruń 2002 (roz. II: „Konflikty wychowawcze” w rodzinie w świetle badań i literatury, s. 26–42; roz. IV: Konflikty i ich przyczyny w świadomości rodziców i dzieci, s. 67–77).
 • Rostowska T., Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna, Łódź 2001 (roz. I: Dynamika i charakter konfliktu międzypokoleniowego w rodzinie, s. 8–24; roz. IV – tu: 4.1. Specyfika zachowań konfliktowych w rodzinie, s. 69–77, 4.2. Samoocena a konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, s. 77–80; roz. V: Rozwiązywanie konfliktu, s. 93–109).
 • Tyszka Z., Socjologia rodziny (tu: Patologia życia rodzinnego), Warszawa 1974, s. 224–239.

Recenzje:

 • Kijowski A. T., Nic dodać, „Film” 1978, nr 49, s. 7.
 • Lubelska K. , Polish beauty, „Polityka” 2000, nr 9, s. 103.
 • Piotrowska A., Wiwisekcja, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 8, s. 13.
 • Sobolewski T., Kochaj i rób, co chcesz, „Kino” 2000, nr 4, 62.
 • Sobolewski T., Obiektyw życia, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 69 (z dn. 22.03), s. 15.
 • Strzelecka B., Wśród nocnej ciszy, „Filmowy Serwis Prasowy” 1978, nr 20, s. 29–30.
 • Talko L., Takiego pięknego syna urodziłam, „Gazeta Telewizyjna” 2000, nr 41 (dodatek do „Gazety Wyborczej” 2000, nr 41, z dn. 18.02), s. 31.
 • Werner M., Czas na szok, „Film” 2000, nr 5, s. 14.
 • Wojciechowski P., Groteska dokumentalna, „Film” 2000, nr 3, s. 119.
 • Zalewski M., Trudne śledztwo, „Kino” 1979, nr 2, s. 19.

Wywiady:

 • Bronię się kamerą, rozm. M. Lebecka,  „Kino” 2005, nr 1, 10–12.
 • Marcin Koszałka. Trochę dojrzałem, rozm. T. Sobolewski, „Gazeta Telewizyjna” 2005, nr 23 (dodatek do „Gazety Wyborczej” 2005, nr 23 z dn. 28.01), s. 3.
 • Nie można udawać, że wszystko jest piękne, rozm. R. Grzela, „Kino” 2000, nr 6, 7–9.
 • Trzecia ofiara, rozm. B. Zagroba, „Film” 1978, nr 6, s. 18–19.
 • Z prof. Januszem Czapińskim rozmawia D. Gut, „Komputer” 2000, nr 23 (dodatek do „Komputer” 2000, nr 131 z dn. 06.06), s. 5 – m. in. o filmie Takiego pięknego syna urodziłam oraz o potrzebie podglądania innych.
 • Wszystko o mojej matce (rozmowa z Marcinem Koszałką), rozm. Ł. Maciejewski, „Film” 2005, nr 7, s. 63.

Artykuły:

 • Domański H., Destrukcja czy trwanie, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12.
 • Gauchet M., Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, oprac. i przeł. W. Dłuski, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12.
 • Król M., To, co oczywiste, oczami liberalnego konserwatysty, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12.
 • Śpiewak P., W rodzinie, „Res Publica Nowa” 2002, nr 12.

Obejrzyj też

Cześć Tereska, reż. Robert Gliński, 2001

Obraz rozpadu więzi rodzinnych, spowodowanego silnym wpływem grupy rówieśniczej.

Męska sprawareż. Sławomir Fabicki, 2002

Rozważania na temat przemocy rodziców wobec dzieci. Film o potrzebie rodzicielskiego ciepła i akceptacji.

Zmruż oczyreż. Andrzej Jakimowski, 2003

Ucieczka z domu jako próba zwrócenia na siebie uwagi. Kariera rodziców a potrzeby dziecka.

Dekalog, 4, reż. Krzysztof Kieślowski, 1988

To rozważania na temat tego, co przesądza o byciu rodzicem – biologia, prawo a może indywidualne uczucia). Problem kłamstwa i prawdy w relacji między rodzicami i dziećmi.

Dekalog, 7, reż. Krzysztof Kieślowski, 1988

Film porusza kwestie dojrzewania do rodzicielstwa, traktowania dziecka jako własności. Rozważa również problem: egoizm rodziców a dobro dziecka.

Mój stary, reż. Janusz Nasfeter, 1962

Film o potrzebie rodzicielskiego autorytetu oraz społecznej akceptacji, o poczuciu dumy i wstydy w stosunku do rodziców.

Pręgi, reż. Magdalena Piekorz, 2004

Trudna, przepełniona fizyczną i psychiczną przemocą relacja między synem a despotycznym ojcem oraz jej wpływ na dorosłe życie chłopca.

Rozmowa z człowiekiem z szafy, reż. Mariusz Grzegorzek, 1993

Destrukcyjny związek z matką przyczyną poważnych problemów w dorosłym życiu jej syna.

Wszyscy jesteśmy Chrystusami, reż. Marek Koterski, 2006

Obraz alkoholizmu ojca jako problemu nadwerężającego jego relacje z synem.

Czterysta batów, reż. François Truffaut, 1959

Trudna relacja dorastającego syna z rodzicami, jej wpływ na negatywne zachowanie chłopca oraz jego ucieczka w marzenia.

Fanny i Alexander, reż. Ingmar Bergman, 1982

Dzieciństwo u boku ojca a dzieciństwo u boku ojczyma.

Plac Waszyngtona, reż. Agnieszka Holland, 1977

Relacja z zaborczym ojcem mająca ogromny wpływ na postawę i wybory życiowe jego córki.

Powrót, reż. Andriej Zwiagincew, 2003

Tajemnicza relacja między powracającym po długiej nieobecności ojcem a jego dwoma synami.