Lekcja 44

Człowieczeństwo w czasach próby

Dzięki niemu żyjemy
reż.: Marek Drążewski

Miejsce urodzenia
reż.: Paweł Łoziński

Na melinę
reż.: Stanisław Różewicz

Opracowanie: Monika Maszewska-Łupiniak

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Film jako źródło historyczne.
  • Dokument filmowy jako element świadomości społecznej.
  • Współczesne definicje pojęć: etyka, moralność, człowieczeństwo.
  • Terminy: zarażenie śmiercią; wina tragiczna.
  • Archetyp Żyda Wiecznego Tułacza i mechanizm „kozła ofiarnego”.
  • Postawy Polaków wobec Holocaustu w wybranych tekstach literackich oraz  filmowych.
  • Dyskurs pamięci jako dyskurs anty-historyczny?
  • Doświadczenie Zagłady jako przeżycie sytuacji granicznej.