Lekcja 42

Być i mieć

Moje pieczone kurczaki
reż.: Iwona Siekierzyńska

Rezerwat
reż.: Łukasz Palkowski

Opracowanie: Dr Monika Maszewska-Łupiniak

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Zastanów się, dlaczego problematyka określana pojęciami „być” i „mieć” wzbudza tak szerokie zainteresowanie społeczne.
  • W oparciu o filmowe wizerunki bohaterów Rezerwatu Łukasza Palkowskiego oraz Moich pieczonych kurczaków Iwony Siekierzyńskiej spróbuj scharakteryzować postawy „być” i „mieć”. Wobec jakich aspektów rzeczywistości przedstawionej w filmach postawy te przejawiają się najsilniej? Wizje pokoleniowego doświadczania rzeczywistości w Rezerwacie i Moich pieczonych kurczakach
  • Kamera cyfrowa i aparat fotograficzny – medium rozpoznawania czy fałszowania rzeczywistości?
  • Problem tożsamości młodego polskiego kina.