Lekcja 34

Na styku kultur

Dolina Issy
reż.: Tadeusz Konwicki

Syberyjska lekcja
reż.: Wojciech Staroń

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jak rozumiesz pojęcie: „pogranicze kultur”?

  • Czy globalizacja oznacza zanik kulturowych partykularyzmów?

  • Jaką wizję Litwy realizuje film Tadeusza Konwickiego: historyczną czy mityczną?

  • Jakie elementy filmu tworzą obraz wielokulturowego pogranicza?

  • Jakie motywy powodują Tomaszem, kiedy mówi o sobie: Jestem gorszy?

  • W jaki sposób autorzy Syberyjskiej lekcji przeciwstawiają się romantycznej martyrologii?

  • Scharakteryzuj postawę turysty.

  • W czym przejawia się kulturowa odmienność bohaterów Syberyjskiej lekcji?

  • Porównaj stosunek autora wobec opisywanego świata w omówionych filmach. Czy różnice wynikają jedynie z odmienności rodzajów wypowiedzi (dokument/ film fabularny)?

  • Opisz własne spotkanie z kulturową innością.