Lekcja 34

Na styku kultur

Dolina Issy
reż.: Tadeusz Konwicki

Syberyjska lekcja
reż.: Wojciech Staroń

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

Lektury uzupełniające

Recenzje:

  • M. Berkan, Poetycka Litwa Miłosza [w:] Folia Litteraria Polonica, Łódź 1998
  • T. Lubelski, Krewniacy z Litwy, Kwartalnik Filmowy 2007, nr 59

Wywiady:

  • S. Bereś, Pół wieku czyśćca. Rozmowy z Tadeuszem Kowickim, Warszawa 1990
  • T. Konwicki, Pamiętam, że było gorąco, Kraków 2001


Opracowania kontekstowe:

  • Cz. Miłosz, Szukanie ojczyzny, Kraków 1996
  • J. Olejniczak, Arkadia i małe ojczyzny, Kraków 1992
  • M. Zaleski, Formy pamięci, Warszawa 1996