Lekcja 32

Polacy i żydzi

Dworzec Gdański
reż.: Maria Zmarz-Koczanowicz

Jeszcze tylko ten las
reż.: Jan Łomnicki

Przy torze kolejowym
reż.: Andrzej Brzozowski

Opracowanie: Dr Kamila Żyto

Materiały metodyczne

Scenariusze lekcji

Zagadnienia do dyskusji • Jaką rolę pełnią stereotypy w postrzeganiu Żydów przez Polaków w filmie Jeszcze tylko ten las Jana Łomnickiego?

 • Jak można zinterpretować tytuł filmu Jana Łomnickiego Jeszcze tylko ten las?

 • Czy stara Kulgawcowa, bohaterka filmu Jeszcze tylko ten las, jest postacią pozytywną czy negatywną? Podaj argumenty za i przeciw, a następnie wyciągnij wnioski oraz oceń postawę bohaterki.

 • Czy film Jeszcze tylko ten las jest opowieścią o ludziach czy sprawie? Uzasadnij swoją odpowiedź.

 • Czym jest reportaż telewizyjny? Jakie cechy tego gatunku odnajdziemy w dokumencie Marii Zmarz-Koczanowicz? Jak reżyserka stara się wyjść poza tę formułę wypowiedzi?

 • W jaki sposób w filmie Dworzec Gdański podważona zostaje wiarygodność filmowych materiałów archiwalnych z czasów PRL-u?

 • Kim są bohaterowie dokumentu Marii Zmarz-Koczanowicz? Jak sami definiują swoją tożsamość?

 • Na podstawie wywiadów składających się na film Dworzec Gdański omów stosunek społeczeństwa polskiego do tak zwanej „kwestii żydowskiej”.

 • Dlaczego Andrzej Brzozowski kręcąc fabularny film Przy torze kolejowym pozostaje dokumentalistą?

 • Jakie środki formalne charakterystyczne dla języka filmu zostały wykorzystane przez Andrzeja Brzozowskiego w celu podkreślenia wyalienowania głównej bohaterki?

 • Jak reżyser filmu Przy torze kolejowym pokazuje Polaków – mieszkańców okolicznych wsi?

 • Które sceny w filmie Brzozowskiego można uznać za symboliczne w swej wymowie? Odczytaj ich znaczenie.