Lekcja 29

Obcy i swój

89 mm od Europy
reż.: Marcel Łoziński

Duże zwierzę
reż.: Jerzy Stuhr

Dwaj ludzie z szafą
reż.: Roman Polański

Opracowanie: Dr Natasza Korczarowska

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Kino” 2000, nr 7/8

Mieć wielbłąda

„Gazeta Wyborcza” 2000, nr 181

Dwugarbna metafora („Duże zwierzę”)

„Kino” 1993, nr 8

Dziesięć minut innego świata

„Kwartalnik Filmowy” 1998, nr 23

Polski film dokumentalny po roku 1989

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

 • Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995
 • W. Burszta, Różnorodność i tożsamość, Poznań 2004
 • R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1997
 • W. Górka, Godność kamery to godność człowieka, „Film”, 2004, nr 4
 • M. Hendrykowski, Marcel Łoziński, Warszawa 2008
 • Hołyńska, Kino autorskie Jerzego Stuhra [w:] Kino polskie po roku 1989, red. P. Zwierzchowski i D. Mazur, Bydgoszcz 2007
 • A. Kisicka, Dwugarbna metafora, „Gazeta wyborcza”, 2000, nr 181
 • B. Kosecka, Dwoje ludzi z wielbłądem, „Tygodnik Powszechny”, 2000, nr 34
 • T. Lubelski, Mieć wielbłąda, „Kino”,  2000, nr 7/8
 • M. Przylipiak, Poetyka filmu dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004
 • J. Sadecki, Niezależność jest atutem, „Rzeczpospolita”, 2000
 • G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975
 • Stachówna, Roman Polański i jego filmy, Warszawa-Łódź 1994
 • Swoi i obcy w literaturze i kulturze, red. E. Rzeszewska, Lublin 1997
 • W. Woroszylski, Dziesięć minut innego świata, „Kino”, 1993, nr 8

Obejrzyj też

Pogrzeb kartofla, reż. Jan Jakub Kolski, 1991

Film Kolskiego stanowi wstrząsającą analizę typowych dla procesu kozła ofiarnego strategii obronnych, jakimi posługuje się zbiorowość w obliczu zagrożenia. W obrębie jednego dzieła łączy reżyser historyczny konkret (akcja filmu rozgrywa się w pierwszych miesiącach po zakończeniu II wojny światowej) i uniwersalną refleksję. Pogrzeb kartofla to również ważny głos w dyskusji o polskim antysemityzmie.