Lekcja 24

Nowa estetyka

Gry uliczne
reż.: Krzysztof Krauze

Strojenie instrumentów
reż.: Jerzy Kucia

Opracowanie: Dr Konrad Klejsa

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Zapoznaj się z cechami charakterystycznymi dla estetyki wideoklipu. Korzystając z nagrań telewizyjnych, płyt DVD lub materiałów dostępnych w Internecie, wybierz, zademonstruj i skomentuj fragment filmowy, który nie byłby wideoklipem, lecz posługiwałby się środkami charakterystycznymi dla tego rodzaju komunikatu.

  • Klasyfikacja gatunkowa Gier ulicznych Krzysztofa Krauzego może nastręczać pewnych trudności - to typowy film sensacyjny, z intrygą kryminalną w tle czy może political fiction, a zatem fabuła, w której przyjemność odbiorcza wiąże się zazwyczaj z rozpoznaniem realiów politycznych, najczęściej jedynie niuansowo różniących się od faktycznych uwarunkowań? Jak sądzisz: dlaczego scenarzyści postanowili ujawnić wprost nazwisko Stanisława Pyjasa?

  • Punktem wyjścia analizy filmu Strojenie instrumentów uczyńmy stwierdzenie: jest to opowieść o człowieku. Pozwoli ono zapytać: Kim on jest? Ile ma lat? Co się z nim dzieje? Co szczególnego odczuwa? Wypisz emocje, jakie towarzyszyć mogły bohaterowi tego filmu; skonfrontuj swój wykaz z grupą i spróbuj wyjaśnić, na jakiej podstawie sformułowałeś/aś przedstawione sądy. Czy emocje wyrażone w filmie można wyrazić w języku naturalnym? Spróbuj podjąć taką próbę, przygotowując list, jaki mógłby napisać do kogoś bliskiego bohater filmu Kuci.