Lekcja 24

Nowa estetyka

Gry uliczne
reż.: Krzysztof Krauze

Strojenie instrumentów
reż.: Jerzy Kucia

Opracowanie: Dr Konrad Klejsa

Materiały dodatkowe

Przeczytaj więcej

„Gazeta Wyborcza” z 13.11.2001

Byłem Ketmanem

„Kino” 1996, nr 4

Układanie puzzla [dyskusja]

„Wprost” 1996, nr 22

Wideoklip z PRL

„Gazeta Wyborcza” z 27.05.1996

Gry filmowe

Wyspa - Kwartalnik Literacki nr 3/08

Noncamerowe gwiazdy filmowe

„Polityka” 1996, nr 23

Gra w klasę

Studencki komitet solidarności w Krakowie, 15.05.1977

Tekst powołujący studencki komitet solidarności w Krakowie

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Przykładowe prace uczestników OWoFiKS wraz z omówieniem

Lektury uzupełniające

 • Marcin Giżycki, Kino rozszerzone po trzydziestu latach, „Kwartalnik Filmowy” 2001, nr 35/36
 • Piotr Sitarski, MTV i cylindry. Wideoklip jako druga młodość kina [w:] „Język@Multimedia”pod red.: Agnieszki Dytman-Stasieńko, Jana Stasieńko, Wrocław 2005
 • Czy ktoś przebije ten mur? Sprawa Stanisława Pyjasa, oprac.: Florian Pyjas, Adam Roliński, Jarosław Szarek, Kraków 2001
 • Bronisław Wildstein, Stanisław Pyjas [w:] „Solidarność. Kruszenie muru”pod red.: Tomasza Gąsowskiego, Adama Rolińskiego, Wojciecha Wiśniewskiego, Kraków 2000
 • Tadeusz Lubelski, Krzysztof Krauze - młodszy brat kina moralnego niepokoju [w:] „Autorzy kina polskiego II”, pod red.: Grażyny Stachówny, Bogusława Zmudzińskiego, Kraków 2008
 • Krzysztof Ociepa, Strategie autorskie Krzysztofa Krauzego (na przykładzie „Gier ulicznych” i „Długu”) [w:] „Film: fabryka emocji”, pod red.: Konrada Klejsy, Tomasza Kłysa, Kraków 2003
 • Joanna Spalińska-Mazur, W poszukiwaniu czystych wspomnień. O filmach animowanych Jerzego Kuci [w:] Studia Filmoznawcze 24, pod red.: Sławomira Bobowskiego, Wrocław 2003
 • Wojciech Mischke, Drogi twórczych poszukiwań Jerzego Kuci, Warszawa 1983 (nadbitka)
 • Mirosław Przylipiak, Jerzy Szyłak, Kino najnowsze, Kraków 1999 (fragmenty - s. 7-29; podrozdziały: Śmierć kina; Nowy model odbioru; Kino u schyłku wieku; Intertekstualność, ironia, artystyczna refleksja)
 • Katarzyna Bielas, Gra w Ketmana, „Gazeta Wyborcza” z 19.07.1995 (reportaż o powstawaniu filmu)
 • Każdy musi zająć stanowisko. Z Krzysztofem Krauze rozmawia Jerzy Armata, „Film Pro” 1995, nr 4.

Obejrzyj też

Śmierć studenta, reż. Jarmo Jaaskelainen, 1977

Trzech kumpli, reż. Anna Ferens i Ewa Stankiewicz, 2008