Lekcja 24

Nowa estetyka

Gry uliczne
reż.: Krzysztof Krauze

Strojenie instrumentów
reż.: Jerzy Kucia

Opracowanie: Dr Konrad Klejsa

We współczesnej kulturze audiowizualnej większą niż wcześniej rolę odgrywają techniki odżegnujące się od prostej rejestracji rzeczywistości inscenizowanej przed kamerą. Zjawisko to przejawia się, oczywiście, w coraz częstszym wykorzystaniu cyfrowych symulacji, kreujących obrazy niemożliwe do zrealizowania w tradycyjny sposób, ale oznacza także - na bardziej uogólnionym poziomie obserwacji - wzrost znaczenia produkcji animowanych (o czym można się przekonać, przeglądając wideoklipy dostępne na portalach w rodzaju YouTube).

Zmieniają się także sposoby budowania narracji filmowej - o ile w kinie klasycznym nielogiczne punkty widzenia kamery musiały uzyskać rodzaj cudzysłowu, stwarzającego widzowi możliwość wyjaśnienia owej anomalii (na przykład jako subiektywne widzenie bohatera), o tyle w dzisiejszej kulturze audiowizualnej występują w sposób niejako naturalny, wzbogacający wizualną różnorodność tekstu.

Dla użytku dydaktycznego warto już w tym miejscu wymienić podstawowe cechy wideoklipu: ograniczenie dramaturgicznej logiki na rzecz wizualnej atrakcji, filmowanie postaci zwracających się wprost do kamery, nietypowe ustawienia kamery, krótkie ujęcia, montaż dostosowany do rytmu muzyki, inkrustowanie narracji sekwencjami animowanymi. Cechy te można zaobserwować i przeanalizować na przykładzie filmu Krzysztofa Krauzego.Gry uliczne mogą skłonić także do podjęcia rozważań wykraczających swym zakresem poza problemy formy filmowej, a dotyczących na przykład: problematyki zdrady, dwójmyślenia i ideologicznego kompromisu (kontekstem niejako narzucającym się przy tej okazji jestZniewolony umysł Czesława Miłosza) bądź funkcjonowania aparatu represji w państwach bloku sowieckiego (sprawa zamordowanego Stanisława Pyjasa). Z uwagi na wulgaryzmy w dialogach warto rozważyć zasadność prezentowania filmu Krzysztofa Krauzego młodzieży gimnazjalnej, dla której doskonałym materiałem pomocniczym (na lekcjach plastyki, muzyki i wiedzy o sztuce) może być natomiast film Jerzego Kuci Strojenie instrumentów.

Komentarze Wideo

1/2

Komentarz prof. Tadeusza Lubelskiego - Nowa estetyka

Komentarz subiektywny: „Wybieram.pl”

Komentarz prof. Tadeusza Lubelskiego - Nowa estetyka

Komentarz subiektywny: „Wybieram.pl”