Lekcja 22

Gry filmowe

Deja Vu
reż.: Juliusz Machulski

Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów
reż.: Michał J. Dudziewicz

Opracowanie: Aleksandra Frączek

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Zjawisko postmodernizmu w kinie, teatrze, literaturze i sztuce.
  • Sytuacja w kinie polskim przełomu lat 80. i 90. - reakcja na czasy PRL i stan wojenny.
  • Porównanie kultur wschodu i zachodu oraz dwóch systemów: komunizmu i kapitalizmu, dyktatury i demokracji.
  • Pojęcie kinematografii jako „fabryki snów”.
  • Kino ambitne a kino komercyjne - co decyduje o wartości filmu?
  • Zagadnienie ewolucji kina i przyszłości filmu.
  • Rola i zadania kina we współczesnym świecie.