Lekcja 21

Kino o kinie

Amator
reż.: Krzysztof Kieślowski

Ćwiczenia warsztatowe
reż.: Marcel Łoziński

Opracowanie: Dr Małgorzata Jakubowska

Formuła „Kino o kinie” skrótowo ujmuje problematykę autotematyzmu sztuki filmowej. Odnosi się do tych filmów, które wprost lub za pomocą metafory opowiadają o filmowym medium, ukazują powstawanie dzieła filmowego, zdradzają mechanizmy budowania filmowej fikcji, często są określane mianem „filmu o filmie”.

Kino fabularne lat 60. wprowadziło motywy autotematyczne do powszechnego obiegu, zwracając na nie uwagę zarówno krytyki, jak i publiczności. Federico Fellini dziełem Osiem i pół zainicjował swoistą modę na filmowe opowieści o procesie twórczym i produkcyjnym, które wiążą się z powstaniem dzieła filmowego i chociaż autotematyczność kina ma wiele wariantów, za najbardziej modelowe rozwiązanie należy uznać te sytuacje, w których widzowie oglądają na ekranie filmy opowiadające o realizacji filmu lub o uwarunkowaniach samej kinematografii. W przypadku Amatora Krzysztofa Kieślowskiego obserwujemy pracę bohatera nad filmami dokumentalnymi, a ich fragmenty pojawiają się jako filmy w filmie. Inną wersją autotematyzmu jest ukazanie procesu realizacji tego filmu, który aktualnie oglądamy. Taką strukturę posiada film Andrzeja Wajdy Wszystko na sprzedaż

W ramach tej szczególnej autorefleksji kino przechodzi od zagadnień związanych z rozterkami każdego artysty do analizy problemów specyficznych tylko dla twórczości filmowej. W ten sposób stawiane są pytania fundamentalne dla medium filmowego. Czemu służy kino? Czy jest przede wszystkim rozrywką, czy raczej powinno rejestrować świat, który otacza człowieka? Czy artysta może obiektywnie przedstawić rzeczywistość? Czy można wyznaczyć granicę między faktem a fikcją? Jakiego typu manipulacje materiałem filmowym są dozwolone w kinie dokumentalnym? To pytania najbardziej charakterystyczne dla kina autotematycznego.

Amator Krzysztofa Kieślowskiego oraz Ćwiczenia warsztatowe Marcela Łozińskiego próbują wskazać, jak trudne jest udzielenie odpowiedzi na tak postawione problemy. Na tle rozważań autotematycznych filmy te podejmują problem odpowiedzialności moralnej twórcy za własne dzieło.

Komentarze Wideo

1/2

Komentarz prof. Tadeusza Lubelskiego - Kino o kinie

Lekcja 21 - Komentarz subiektywny: Kino o kinie

Komentarz prof. Tadeusza Lubelskiego - Kino o kinie

Lekcja 21 - Komentarz subiektywny: Kino o kinie