Lekcja 20

Poezja i proza kina

Aria dla atlety
reż.: Filip Bajon

Dziewczyny do wzięcia
reż.: Janusz Kondratiuk

Opracowanie: Dr Sylwia Kołos

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Co oznaczają pojęcia: dekadentyzm, symbolizm, ekspresjonizm, impresjonizm, w kontekście omawianych filmów?
  • Socrealizm w kulturze polskiej.
  • Przedwiośnie Filipa Bajona na tle innych adaptacji literatury polskiej.
  • Podaj podstawowe różnice między operą a operetką?
  • Co to jest kino kultowe (na podstawie wybranych tytułów z kina polskiego i powszechnego)?