Lekcja 17

Portrety zbiorowości

Jestem zły
reż.: Grzegorz Pacek

Sól ziemi czarnej
reż.: Kazimierz Kutz

Opracowanie: Dr Kamila Żyto

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Tożsamość etniczna, narodowa, grupowa jako istotne elementy kształtujące osobowość.
  • Funkcja i znaczenie rodziny w kształtowaniu tożsamości jednostki.
  • Subkultury młodzieżowe - ich funkcja w życiu młodych ludzi.
  • Zbiorowość - pozytywne i negatywne skutki grupowej identyfikacji.
  • Dlaczego bohaterowie dokumentu Jestem zły chętnie manifestują swoją grupową odrębność?
  • Jak należy interpretować tytuł filmu Grzegorza Packa?
  • Jaka metoda zastosowana przez dokumentalistę spowodowała, że udało mu się dotrzeć do prawdy o bohaterach tego filmu?
  • Czy Kazimierz Kutz portretując w filmie Sól ziemi czarnej Ślązaków, jest kreacjonistą, czy też obiektywnym obserwatorem?
  • Jakie wartości są ważne w życiu bohaterów Soli ziemi czarnej i decydują o ich moralnych postawach i wyborach?
  • W których scenach reżyser w sposób szczególny podkreśla etniczną i kulturową odrębność swoich bohaterów?