Lekcja 14

Gorzki śmiech

Fotel
reż.: Daniel Szczechura

Zezowate szczęście
reż.: Andrzej Munk

Opracowanie: Dr Piotr Sitarski

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Jakie funkcje w społeczeństwie pełni komedia?
  • W jaki sposób w każdym z filmów osiągane są efekty komiczne?
  • Na czym polega niejednoznaczność moralna postaci Jana Piszczyka?
  • Czy Piszczyk jest ofiarą historii, czy sam sprowadza na siebie nieszczęścia?
  • Dlaczego Piszczyk, choć podąża zawsze za obowiązującymi poglądami, jest odrzucany przez innych?
  • Czy Zezowate szczęście przekazuje prawdy, które byłyby aktualne także dzisiaj?
  • Jaką rolę odgrywa w Zezowatym szczęściu rama narracyjna?
  • Czy animacja filmowa to technika trudniejsza, czy łatwiejsza niż rejestracja żywej akcji? Jakie możliwości daje animacja twórcy i jakie stawia przed nim wymagania?
  • Na czym polega minimalizm środków stylistycznych w filmie Fotel?
  • Na czym polega podwójne odczytanie filmu Fotel?