Lekcja 10

Bez komentarza?

Defilada
reż.: Andrzej Fidyk

Egzamin dojrzałości
reż.: Marcel Łoziński

Opracowanie: Dr Piotr Sitarski

Materiały metodyczne

Zagadnienia do dyskusji  • Wskaż środki, za pomocą których realizatorzy 

    „Egzaminu dojrzałości i „Defilady” komentują obserwowaną rzeczywistość. Jaki jest ten komentarz?

  • Wskaż w obu filmach elementy stylistyczne, które mają za zadanie wywołać u widza wrażenie realizmu i autentyczności.
  • Wskaż różnice w stylu filmowym pomiędzy Egzaminem dojrzałości i „Defiladą”.
  • Czy uważasz, że dokumentalista ma prawo ingerować w świat, który przedstawia?
  • Dlaczego Andrzej Fidyk nie zamieścił w filmie wypowiedzi Koreańczyków, którzy mieliby poglądy inne od oficjalnie obowiązujących?
  • Jaką funkcję pełni w Egzaminie dojrzałości klamra przedstawiająca występ teatralny?
  • Na czym polega symbolika tematu i tytułu filmu „Egzamin dojrzałości”?
  • Dlaczego „Egzamin dojrzałości” nakręcony został na taśmie czarno-białej, a „Defilada” jest filmem barwnym?