Zabawa kolorami w filmie „Czerwone i czarne” Witolda Giersza

Justyna Całczyńska

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII), ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski, wariant dla klas licealnych-humanistycznych / fakultetów / kółka polonistycznego

CZAS

2 godziny lekcyjne

Cele lekcji:

 • zapoznanie uczniów z  elementami analizy i interpretacji filmu;
 • stworzenie zarysu filmu animowanego;
 • zapoznanie młodzieży z rodzajami planów filmowych;
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie;

Metody pracy: 

praca w grupie, praca indywidualna,  elementy heurezy, metoda myślenia obrazami, runda

Słowa kluczowe: 

eksperyment, kontrast, kolory

Materiały pomocnicze:

 •     film „Czerwone i czarne”
 •     karty pracy
 •     kolorowe kwadraty
 •     klej

Przebieg lekcji:

 1. Pokaż uczniom plakat lub kadr z filmu „Czerwone i czarne” przedstawiający torreadora i byka. Podziel klasę na czteroosobowe grupy i każdej z nich wręcz kartę pracy (zał. 1) z następującym poleceniem (metoda myślenia obrazami).
 2. Przyjrzyj się plakatowi/ kadrowi z filmu i odpowiedz na następujące pytania:
  - Co wiesz na pewno?
  - Czego się domyślasz?
  - Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć?
 3. Młodzież prezentuje wyniki pracy. Najciekawsze pytania dotyczące 3 zagadnienia zapisujesz na tablicy. 
 4. Projekcja filmu „Czerwone i czarne”
 5. Powracasz z uczniami do pytań postawionych w punkcie 3 i wspólnie staracie się na nie odpowiedzieć. Zachęcasz młodzież do wypowiedzi, czego jeszcze dowiedzieli się z filmu, co ich zaskoczyło? Podsumowując to ćwiczenie podkreślasz rolę wnikliwej obserwacji w procesie analizy i interpretacji dzieła filmowego.
 6. Pytasz uczniów, z czego wynika fabuła filmu? Co jest dominantą kompozycyjną? (kontrast kolorów).
 7. Prosisz młodzież o indywidualne wypełnienie karty pracy, dotyczącej cech postaci kojarzących się z kolorem, którym zostały namalowane (zał. 2). Wybrani uczniowie dzielą się swoimi spostrzeżeniami na ten temat.
 8. Dzielisz klasę na 6 grup. Każdej z nich  rozdajesz zestaw kolorowych kwadratów. Prosisz uczniów, aby ułożyli 3 pary kontrastowych kolorów (oprócz: czerwony – czarny).
 9. Młodzież prezentuje efekty pracy i uzasadnia swoje wybory.
 10. Uczniowie pracują dalej w tych samych grupach. Otrzymują skserowane tabelki do uzupełnienia (zał. 3). Prosisz ich, aby wybrali jeden z zaprezentowanych zestawów kontrastowych kolorów i wymyślili temat oraz bohaterów historii. Do wymyślonych postaci dopisujemy cechy związane z kolorem, który mają one reprezentować.
 11. Prosisz uczniów, aby rozrysowali zarys historii, którą chcieliby opowiedzieć. Rozdajesz uczniom karty pracy z miejscem na poszczególne sceny (zał. 4) oraz materiał pomocniczy dotyczący rodzajów planów filmowych (zał. 5).
 12. Prezentacja pracy młodzieży.
 13. Proponujesz uczniom, aby na koniec usiedli w kręgu i odpowiedzieli na 2 pytania:
  - Co było dla nich najciekawsze podczas pracy na lekcji?
  - Co było dla mnie najtrudniejsze w trakcie wykonywania poszczególnych zadań?

Praca domowa:

Na podstawie wymyślonej na lekcji historii stwórz dowolną techniką film animowany.

Materiały pomocnicze

Załącznik 1

Co wiesz na pewno?

 

 

 

Czego się domyślasz?

 

 

 

Czego jeszcze chcesz się dowiedzieć?

 

 

 

Załącznik 2

TORREADOR - CZERWIEŃ

BYK - CZERŃ

 

 

 

 

 

Załącznik 3

Temat

(miejsce na wklejenie kartki z odpowiednim kolorem)

(miejsce na wklejenie kartki z odpowiednim kolorem

cechy bohatera:

cechy bohatera:


Załącznik 4

   

...................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................                 

   

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

   

 ......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................        

   

......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Załącznik 5

Rodzaje planów filmowych:

 • Plan totalny – obiekt widoczny jest w bardzo małej skali; widok całego pejzażu, budynku albo tłumu ludzi, który wypełnia ekran;
 • Plan ogólny – sylwetki bohaterów są widoczne z daleka i nie są na ogół rozpoznawalne;
 • Plan amerykański – postać człowieka widoczna jest od kolan w górę;
 • Plan średni – postać człowieka widoczna jest od pasa w górę;
 • Półzbliżenie – postać człowieka widoczna jest od klatki piersiowej  w górę;
 • Zbliżenie – głowa od szyi w górę albo przedmiot podobnej wielkości, który wypełnia większość kadru;
 • Detal – zazwyczaj jest to część ciała lub mały przedmiot w powiększeniu.


Źrodło: Bordwell David, Thompson Kristin, „Film art. Sztuka filmowa. Wprowadzenie”, Warszawa, Wydawnictwo Wojciech Marzec, 2011