„Urząd” (1966), reż. Krzysztof Kieślowski – opracowanie filmoznawcze

Dobromiła Deluga

ETAP EDUKACYJNY

ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

etyka, filozofia, godzina wychowawcza, historia, język polski, muzyka, plastyka, wiedza o społeczeństwie, zajęcia artystyczne, zajęcia pozalekcyjne

I. PODSTAWOWE TECHNIKI NAUCZANIA


STOPKLATKA

Wskazówki dla nauczyciela

 

Pokaż uczniom kadr, w którym widać jak petenci czekają na załatwienie sprawy (00:13).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż kadry ukazujące detale charakteryzujące petentów (dokumenty, portfele, drżenie rąk (0:21; 0:39) oraz urzędników (przybijanie pieczątek, ostrzenie ołówka, zalewanie herbaty (01:45; 02:06; 03:44).

 

 

 

Pokaż kadr ukazujący obsługę petenta przez szybę (01:41) – zbliżenie na twarz petenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż przeciwstawne do poprzedniego ujęcie (zbliżenie na ręce z perspektywy petenta (02:41).
Pokaż kadr, w którym jest widoczna urzędniczka (02:44).

 

 

Pokaż kadr ukazujący pełne dokumentów archiwum (04:21).

Pytania do uczniów

 

 • Gdzie znajdują się bohaterowie (czy znamy dokładne miejsce)?
 • Kim są przedstawione postaci? W jakim są wieku i jaka jest ich sytuacja życiowa? Jaki jest sposób przedstawienia bohaterów? W jakim kraju i w jakim okresie historycznym może toczyć się ta historia?

PODPOWIEDŹ: Sposób obrazowania bohatera zbiorowego, którym są petenci czekający na załatwienie sprawy w urzędzie jest nietypowy – kamera wchodzi pomiędzy nich, często pokazując ich od tyłu – tak, by widz miał poczucie, że stoi wraz z nimi w kolejce, ujęcie przypomina „ukrytą kamerę”, która śledzi niespokojne gesty i oczekiwanie bohaterów, miejsce wydarzeń jest dokładnie określone to Wydział Rent najprawdopodobniej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (co jednoznacznie określa petentów – są to ludzie poszkodowani przez los, znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej).

 

 • Czego użył reżyser (jakich środków wyrazu filmowego) by scharakteryzować bohaterów dokumentu?
 • Dlaczego bohaterowie dokumentu charakteryzowani są również poprzez detale? Czego możemy się dowiedzieć o przedstawionych postaciach widząc jedynie charakterystyczne detale?

 

 • Dlaczego reżyser postanowił w taki sposób ukazać petenta? Co miało na celu pokazanie go za szybą? Z czyjej perspektywy jest to ujęcie? Dlaczego?

 

 • Jakie znacie inne filmy, w których „szyba” pełni metaforyczne znaczenie? Jakie emocje można odczytać na twarzach petentów?

PODPOWIEDŹ: Szyba, lustro, odbijające się w tafli kałuży neony – to elementy często wykorzystywane przez filmowców (warto porównać sceny z „Pora umierać” Doroty Kędzierzawskiej [film wraz z omówieniem dostępny w Filmotece Szkolnej, Lekcja 54: W cieniu starości]), dodatkowo, użycie zbliżeń i detali postaci pomaga widzowi zidentyfikować stany emocjonalne przedstawionych bohaterów.

 

 • Porównajcie zbliżenie rąk z perspektywy petenta do widoku urzędniczki patrzącej na petenta zza szyby – co ma na celu taka zmiana perspektywy?

 

 • W jakim wieku jest ta osoba? Czy kojarzy się ze stereotypowym urzędnikiem? W jaki sposób odnosi się do starszych od siebie petentów?

 

 • Co przedstawia kadr? W jaki sposób jest on zbudowany (symetria, rozmycie)?

PODPOWIEDŹ: Kadr jest zbudowany symetrycznie (porównaj perspektywę np. z filmów Stanleya Kubricka) brak w nim postaci ludzkich (przeciwstawnie do większości ujęć dokumentu), statyczna kamera przedstawia widok „zza regałów” – tak, jakby była niemym świadkiem wydarzeń, piętrzące się stosy podobnych teczek i dokumentów, dodatkowo rozmytych na pierwszym planie, przytłaczają widza swoją liczbą i ogromem.


DŹWIĘK I OBRAZ

Wskazówki dla nauczyciela

 

Porozmawiaj z uczniami o warstwie dźwiękowej filmu.

 


Kiedy w filmie następuje cisza? Zaprezentuj fragment „przerwy” w pracy urzędu (pokaż fragment od momentu zaparzania herbaty i słów „proszę czekać” (03:30–04:05).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż fragment końcowy – archiwum i zbliżenia na teczki.

Pytania do uczniów

 

 • Jakie dźwięki słyszymy? Czy są to efekty akustyczne czy nagrano prawdziwe odgłosy życia? Dlaczego reżyser pozwolił by były one tak mocno słyszalne (chrząkanie, stukanie, dzwoniący telefon itd.)?
 • Co ma na celu pokazanie chwilowej „przerwy” w pracy urzędu?
 • W jaki sposób reżyser steruje uwagą widza przechodząc od głośnych, zintensyfikowanych rozmów do nagłej ciszy? Jak wpływa to na odbiór danych ujęć? Na co baczniej zwracamy uwagę? Jakie emocje towarzyszą przedstawianym bohaterom w czasie przerwy? Skąd to wiemy?
 • Czy w filmie jest narrator? Kto opowiada historię? Czy sposób jej opowiadania wpływa na sposób postrzegania tytułowego urzędu? Dlaczego tak się dzieje?

PODPOWIEDŹ: Widzimy tylko poruszające się obrazy, ewentualnie słyszymy dźwięki lub podkład muzyczny, pauza w opowiadaniu pozwala przechodzić pomiędzy poszczególnymi scenami, nie oznacza to jednak, że historia zostaje przerwana – przeciwnie „toczy się” dalej.

 • Jakie dźwięki słyszymy i jaki mają one wpływ na interpretację całości dokumentu?


CZOŁÓWKA I TYŁÓWKA

Wskazówki dla nauczyciela

 

Wyświetl czołówkę filmu z napisem „Urząd”.

 

 

 

 

 

 

Zaprezentuj tyłówkę.

PODPOWIEDŹ: Po zadaniu pytań z kolumny obok warto przybliżyć uczniom postać Krzysztofa Kieślowskiego, który był jednym z najznamienitszych twórców kina polskiego – porzucił on kino dokumentalne na rzecz fabuły, przedstawiony film powstał jako etiuda szkolna, był debiutem dokumentalnym reżysera, w zasobach Filmoteki Szkolnej odnaleźć możemy również inne dokumenty Kieślowskiego: W lekcji 2: Moralność kamery – „Z punktu widzenia nocnego portiera”, w lekcji 8: Metafory prawdy – „Siedem kobiet w różnym wieku” oraz w lekcji 26: Kim jestem – „Gadające głowy” – na wszystkich możesz przedstawić uczniom charakterystyczne elementy kina dokumentalnego. Przejście od dokumentu do fabuły znakomicie obrazuje, dostępny w zasobach Filmoteki Szkolnej – film „Amator” zamieszony wraz z omówieniem w lekcji 21: Kino o kinie, ze znakomitą rolą Jerzego Stuhra. Warto również zwrócić uwagę na postać Kazimierza Karabasza – reżysera oraz teoretyka filmu, współtwórcę polskiej szkoły dokumentu. Karabasz uważany jest za klasyka powojennej szkoły dokumentu, tworzył również dokumenty zaliczane do „czarnej serii” (dzieła tej serii dotykały spraw społecznych, często trudnych, pokazując w przeciwieństwie do socrealistycznej propagandy, prawdziwą rzeczywistość Polski drugiej połowy lat pięćdziesiątych – ruiny miast, alkoholizm, przemoc). W zasobach Filmoteki Szkolnej, w lekcji 41: Kino wobec innych sztuk dostępny jest, wraz z omówieniem, film dokumentalny „Muzykanci” – zbiorowy portret orkiestry dętej tramwajarzy, ukazujący niezwykłą pasję i zaangażowanie bohaterów we wspólnym tworzeniu muzyki.

Pytania do uczniów

 

 • Jakie mamy oczekiwania wobec filmu widząc jego tytuł?
 • Jak wyobrażamy sobie współczesne urzędy? Czy są to miejsca przyjazne obywatelom? Jak było dawniej?
 • Czy na początku filmu poznajemy jego twórców? Studio, w którym został zrealizowany film? Czy widz jest przygotowywany na rozpoczęcie filmu czy od razu zanurza się w ukazaną historię?

 

 • W którym momencie dowiadujemy się o twórcach filmu? Dlaczego reżyser, a zarazem scenarzysta filmu – Krzysztof Kieślowski potrzebował „opieki pedagogicznej”? Czy film dokumentalny może/powinien mieć scenariusz?


UJĘCIE

Wskazówki dla nauczyciela

 

Pokaż fragment obsługi trzech petentów (01:50–02:56).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż fragment końcowy (04:44–05:13).

Pytania do uczniów

 

 • Z czyjej perspektywy widzimy rozwój wydarzeń? W jaki sposób pokazana jest praca urzędniczki? Jaką jest osobą? W którym momencie zmienia się perspektywa?

PODPOWIEDŹ: Automatyzm pracy zostaje podkreślony poprzez kilkukrotne zbliżenia na wykonywane czynności urzędnicze, sposób przedstawienia rozmowy oraz odpowiedzi urzędniczki obnażają absurdalność wprowadzonych procedur, w pewnym momencie następuje zmiana perspektywy – petenci pokazani są od tyłu, jakby „z ukrytej kamery” – widać ich wyraźne zdenerwowanie i niepewność.

 • Jaki efekt daje przeniesienie akcji filmu do zapełnionego teczkami archiwum? Dlaczego w pewnym momencie następuje przebitka na twarz jednej z bohaterek? Jaki to daje efekt?
 • Co ma na celu, kilkukrotne powtórzenie pytania: „Co Pani robiła na przestrzeni całego życia?
 • Jaką rolę odgrywa towarzysząca ostatnim sekundom filmu – cisza? Czego symbolem może być dźwięk zamykanych drzwi?
 • Posłuchajcie samego fragmentu dźwiękowego filmu (04:42–05:13) – jaki efekt uzyskuje się podstawiając pod to konkretne pytanie przedstawionych obrazów? Czy dźwięk może pełnić funkcję dramaturgiczną?

PODPOWIEDŹ: Warto zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do części filmu rozgrywającego się w urzędzie, w archiwum „niewiele się dzieje” – długie, jednostajne ujęcia wypełniają teki nieruchomych dokumentów, kontrastowo natomiast wiele dzieje się w warstwie dźwiękowej, w której słyszymy nieustający monolog urzędniczki.


TRANSFORMACJE RODZAJOWE

Wskazówki dla nauczyciela

 

Po obejrzeniu z uczniami filmu zaproponuj wykonanie zadań (najlepiej w parach lub grupach).

 

 

Pytania do uczniów

 

 • Stwórzcie ogłoszenie, które zachęciłoby do pracy w urzędzie.
 • Stwórzcie scenariusz filmu opisującego funkcjonowanie wybranego urzędu państwowego.
 • Stwórzcie zabawny wierszyk, który opowiada o problemach związanych z absurdami związanymi z biurokracją.II. KLUCZOWE PYTANIA
 


PRACA KAMERY

 • W których fragmentach filmu ruch kamery jest powolny, a w których szybki?

PODPOWIEDŹ: Zwróć uwagę uczniów, że dokument „toczy się” powoli, brak tu szybkich jazd kamery, szybkich najazdów i odjazdów, specjalnych panoram – można powiedzieć, że ruch kamery oddaje powolny rytm pracy urzędu oraz atmosferę oczekiwania kolejnych petentów.

 • W których momentach kamera jest statyczna?

PODPOWIEDŹ: Zwróć uwagę na końcowe sceny w archiwum, zauważ, że brak ruchu kamery jest powiązany z bogatą warstwą dźwiękową.

 • Co oznaczają sformułowania „kamera z ręki”, „ukryta kamera”? Czy możemy ich użyć w stosunku do tego filmu?

PODPOWIEDŹ: Zwróć uwagę na ujęcia „podglądania” petentów czekających w kolejce oraz na lekko „trzęsący się” obraz.

 • Dlaczego autor skupił się na pokazaniu tak wielu detali? Kogo lub co opisują?
 • Czy praca kamery w filmie dokumentalnym jest inna niż w filmie fabularnym?

PODPOWIEDŹ: Zapoznaj się z możliwymi ruchami kamery w filmie, zwróć uwagę uczniów, że użycie danego ruchu kamery zdeterminowane jest celem, jaki reżyser chce osiągnąć – czy chce żeby ruch kamery był widoczny dla widza? Czy chce by ruch kamery imitował rzeczywistość (nasze rzeczywiste patrzenie)? W filmie „Urząd” dzięki użytym planom filmowym oraz ruchom kamery możemy poczuć się jak petenci przedstawionej instytucji: czekać wraz z innymi w kolejce, słuchać przez szybę poleceń urzędniczki.

 

KOLORYSTYKA

 • Dlaczego film jest czarno-biały? Jak wpływa to na odbiór i interpretację dzieła?
 • Jakich kolorów można by użyć, aby zilustrować tytułowy „urząd”?
 • Dlaczego pewne miejsca kojarzymy z danymi kolorami, a inne całkowicie do nich nie pasują?

 

POSTACI

 • Czy łatwo wymienić wszystkich bohaterów występujących w tym filmie?
 • Co oznacza „bohater zbiorowy”?
 • Czy występujących w filmie bohaterów możemy podzielić na „dobrych” i „złych”? Jakie są ich cechy?
 • Nad którymi cechami filmowej „urzędniczki” należałoby popracować, by urząd stał się miejscem przyjaznym? Czy zależy to tylko od niej?
 • Jakie detale można zauważyć w filmie – czego są metaforą?

PODPOWIEDŹ: Struganie ołówka przez urzędniczkę – ruch monotonny, powtarzalny, metafora wypisywania kolejnych dokumentów, mieszanie herbaty – przerwa w pracy urzędu, przybijanie pieczątek – również powtarzalność, mechaniczność działań, od przybicia pieczątki często zależy życie bohaterów, drżące ręce petentów – starość, choroba, strach przed aparatem urzędniczym.

 • Z jakich grup społecznych mogą pochodzić petenci urzędu? Jakie sprawy starają się załatwić? Z jakim skutkiem?

 

NARRACJA

 • Czy w dokumencie jest widoczna postać narratora?
 • Jak budowane jest napięcie – czy naprzemiennie wzrasta i opada?
 • Co wynika z napięcia dramaturgicznego budowanego na linii człowiek-system?
 • Czy w filmie występują nagłe zmiany akcji? Czy jesteśmy w stanie wskazać punkt kulminacyjny?
 • Czemu służy końcowa scena? Czy zakończenie jasno sugeruje jak widz ma interpretować ten dokument?

 

MIEJSCE AKCJI

 • W jakim miejscu rozgrywa się akcja? Jakich planów filmowych użył reżyser by je przedstawić? Jak wpływa to na nasze odczucie przestrzeni urzędu?

PODPOWIEDŹ: Przestrzeń urzędu przedstawiona jest przez pryzmat znajdujących się w nich ludzi – najczęściej użyto zbliżenia, półzbliżenia, detale – brak planów ogólnych, totalnych – nie możemy zaobserwować topografii miejsca – ograniczenie planów filmowych do planów bliskich spowodowało u widza poczucie braku miejsca, duszności, ścisku. Urząd przedstawia się jako miejsce bezduszne, w którym brak przestrzeni i czasu na rozmowy. Monotonne, mechaniczne używanie detali jak pieczątka czy ołówek do czynności niezrozumiałych dla większości petentów, tylko potęguje poczucie ich wyobcowania.

 • Jakie charakterystyczne elementy tego miejsca prezentuje reżyser?

PODPOWIEDŹ: Kolejka, okienko, dokumenty, przerwa kawowa, gwar, pieczątka, ścisk.

 • Jakie dwie strony tego miejsca możemy wymienić?

PODPOWIEDŹ: Strona urzędniczki i strona petenta, archiwum i urząd, życie a dokumenty.

 • Dlaczego akcja filmu zostaje zawężona do jednego urzędu? Czy poznajemy cały budynek czy tylko pewne jego elementy? Dlaczego?

 

UJĘCIA

 • Jak często zmieniają się ujęcia w tym dokumencie (najmniejsza ruchoma część filmu od cięcia do cięcia montażowego lub od włączenia do wyłączenia kamery)? Czy film mógłby istnieć bez nich?
 • Czy można byłoby opowiedzieć taką historię tylko jednym ujęciem?

 

MUZYKA I DŹWIĘK

 • Czy w dokumencie występują dialogi? Kto je wypowiada? Czy są one charakterystyczne dla tego miejsca? Dlaczego jest ich tak dużo? Czy pewne sformułowania się powtarzają? Dlaczego reżyser doprowadza do ich tak dużej kumulacji?
 • W jaki sposób dźwięki budują nastrój tytułowego urzędu?
 • Czy dźwięk oddaje emocje towarzyszące poszczególnym bohaterom?
 • Dlaczego w filmie nie ma muzyki?

PODPOWIEDŹ: Wydaje się, że reżyserowi chodziło o jak najdokładniejsze odzwierciedlenie pracy urzędu, brak muzyki pozwolił również wydobyć różne charakterystyczne „odgłosy” urzędu, jak szmer rozmów, dźwięk przybijanej pieczątki itp.

 • Jakie emocje powodują u widza momenty „ciszy”?

 

MOTYWY

 • Jakie inne utwory opowiadają o bezduszności systemu i biurokratyzacji?
 • Dlaczego Kieślowski postanowił udokumentować pracę urzędu, a nie innej instytucji?
 • Jaki jest stosunek władzy do społeczeństwa wynikający z tego dokumentu?
 • Jakie cechy satyry można odnaleźć w ukazanym dokumencie?
 • Czy Kieślowski w swoim dokumencie używa absurdu? W jakim celu?
 • Czy można użyć w stosunku do tego dokumentu sformułowania „kafkowska sytuacja”? Dlaczego?

 

KOMPOZYCJA (MISE EN SCÈNE)

 • Co jest głównym tematem zaprezentowanego dokumentu?
 • Jakie są charakterystyczne elementy kina dokumentalnego? Czy możemy znaleźć je również w obejrzanym przykładzie?
 • Jakie kontrasty można zauważyć w ukazanym dokumencie (np. starość petentów, a młodość urzędniczek, aparat urzędowy, a ludzkie życie, dwie strony: petenci i urzędnicy itd.).
 • Czy sceny w tym dokumencie zostały zainscenizowane? Czy grają w nim aktorzy czy zwykli ludzie? Skąd o tym wiemy (wygląd, gesty, mimika)?
 • W jaki sposób mógł zostać zrealizowany ten dokument? Co oznacza „dokument kreacyjny”?
 • W jaki sposób reżyser akcentuje swoje zdanie na temat „urzędów”? Czy jest perspektywa subiektywna czy obiektywna? Dlaczego?MONTAŻ

 • Jakie znaczenie dla odbioru tego filmu ma zastosowany montaż? Co mogłoby się stać gdyby przedstawione obrazy zmontować całkiem inaczej?

PODPOWIEDŹ: Warto zwrócić uwagę na fakt, że manipulacja kolejnością przedstawianych obrazów, ich podkładem dźwiękowym, zestawieniem dwóch obrazów ze sobą może powodować u widza odmienne skojarzenia – gdyby zamiast problemów petentów dodać ich nieustanne pretensje, brak przestrzegania procedur, role w filmie mogłyby się odwrócić, jak inaczej można by pokazać archiwum, by miało inny wydźwięk niż w ukazanym filmie?

 • Czy obrazy, które oglądamy zmieniają się szybko czy wolno?
 • Czy przedstawione obrazy ukazane są chronologicznie?
 • Na czym polega montaż skojarzeniowy?

 

III. POMYSŁY NA ĆWICZENIA

PISANIE I CZYTANIE

 • Poproś uczniów o napisanie rozprawki o tym, w jaki sposób dokument „Urząd” odnosi się do sytuacji społecznej i politycznej okresu PRL-u.
 • Poproś uczniów o napisanie charakterystyki zbiorowej bohaterów filmu „Urząd”. Podpowiedz, aby zastanowili się, czym różni się bohater zbiorowy od indywidualnego? Jak wyglądałby scenariusz filmu „Urząd”, gdyby miał dotyczyć bohatera jednostkowego? Dla kontrastu możesz zaproponować młodzieży inny dokument Krzysztofa Kieślowskiego np. „Z punktu widzenia nocnego portiera” [film wraz z omówieniem dostępny w Filmotece Szkolnej, Lekcja 2: Moralność kamery] oraz stworzenie na jego podstawie charakterystyki przedstawionej postaci.
 • Poproś uczniów o wypisanie elementów absurdu i groteski pojawiających się w „Urzędzie” (dodatkowo możesz pokazać „Przyczynek do językoznawstwa” Filipa Bajona. Poproś uczniów, aby na podstawie zdobytej wiedzy napisali opowiadanie, które wykorzystuje elementy absurdu i groteski.

 

SŁUCHANIE I MÓWIENIE

 • Poproś chętnego ucznia o przeczytanie na głos wiersza Wisławy Szymborskiej „Nad Styksem” (zwróć uwagę uczniów na pojawiające się w nim konteksty) i odniesienie jego treści obejrzanego uprzednio „Urzędu”.
 • Obejrzycie wraz z uczniami „Polską Kronikę Filmową 5/1993” – część „My podatnicy” (od 05:38 do 07:58) – podziel uczniów na grupy i poproś o porównanie filmu „Urząd” oraz obejrzanego fragmentu (dyskusja w grupach). Pytania pomocnicze: Czy coś zmieniło się w urzędach? W jaki sposób są ukazane urzędy w przedstawionych materiałach wizualnych? Kim są urzędnicy i ich petenci? Jak sprawa wygląda współcześnie?
 • Poproś uczniów o sformułowanie listy pytań, które jako dziennikarze chcieliby zadać urzędniczce z filmu „Urząd”. Pytania mają dotyczyć jej pracy i petentów z filmu. W dwuosobowych grupach uczniowie zastanawiają się jak mogliby rozwiązać pojawiające się w jej pracy problemy. Swoje pomysły prezentują w formie wywiadu przed całą klasą.

 

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

 • Wspólnie z uczniami zapoznajcie się z powieścią graficzną Shaun`a Tana pt. „Cykada”, na jej podstawie i motta Uczniowie są proszeni o zaprojektowanie plakatu, który ukazywałby bezduszność systemu zobrazowanego świata. Motto: „Cykada pracuje w wysoki budynek. Wprowadza dane. Siedemnaście roków. Bez chorobowe. Bez pomyłka. Tok, tok, tok!” Możesz zaproponować uczniom by przed lekcją zapoznali się z Galerią Polskiego Plakatu – na pewno ułatwi to pracę twórczą.
 • Przeczytajcie wspólnie z uczniami wybrany fragment „Procesu” Kafki (lub wysłuchajcie fragmentu słuchowiska Teatru Polskiego Radia będącego adaptacją książki) i powołując się na znajomość całej lektury – poproś uczniów o zaprojektowanie plakatu do filmowej adaptacji.
 • Jak wyglądałby ten film gdyby był filmem fabularnym? Poproś uczniów o stworzenie, krótkiego scenariusza fabularnej etiudy filmowej. Po zaprezentowaniu na forum wybranych pomysłów, poszukajcie z całą klasą argumentów „za” oraz „przeciw” w wykorzystaniu filmowego dokumentu do poruszania spraw społecznych.

PODPOWIEDŹ: Jeśli uczniowie nie mają podstawowej wiedzy dotyczącej różnic między kinem fabularnym i dokumentalnym warto skorzystać ze scenariusza Danuty Góreckiej: „Kino dokumentalne – wierny zapis rzeczywistość czy nacechowana subiektywizmem wypowiedź artystyczna?” – korespondującym z twórczością Krzysztofa Kieślowskiego. Podstawowe różnice między fabułą, a dokumentem znajdziesz również w Elementarzu Młodego Kinomana.

 

ZADANIA AKTYWIZUJĄCE

 • Do przeprowadzenia ćwiczenia potrzebna będzie sala komputerowa. Podziel uczniów na mniejsze grupy – będą pracować wspólnie nad projektem plakatu, który mógłby zawisnąć w urzędzie – plakat ma informować o możliwości załatwienia części spraw urzędowych „online”, ma również zachęcać petentów do tej formy załatwiania spraw. Zanim zaczniecie pracę zastanówcie się wspólnie (w formie burzy mózgów): Jakie funkcje powinien spełniać urząd? Jakie potrzeby obywateli powinien zaspokajać? Uczniowie proszeni są o prześledzenie strony internetowej najbliższego urzędu gdzie na pewno znajdą wiele inspiracji i podpowiedzi. Po zebraniu materiałów uczniowie przystępują do projektowania plakatów.

 

 KSZTAŁCENIE WIELOKIERUNKOWE

 • Poproś uczniów, aby po zapoznaniu się z różnymi systemami politycznymi wskazali rolę państwa w opiece nad obywatelami i opowiedzieli, w jaki sposób ten temat został poruszony w filmie „Urząd”?
 • Poproś uczniów o sprawdzenie hasła encyklopedycznego: ZAŻALENIE i napisanie zażalenia na postanowienie organu podatkowego wykorzystując odpowiednie słownictwo.
 • Poproś uczniów o rozpisanie jakie role społeczne mogą pełnić przedstawieni w „Urzędzie” bohaterowie, do jakich grup (np. ze względu na sposób uzyskania członkostwa, trwałość więzi itd.) mogą oni należeć? Na tej podstawie poproś uczniów o opisanie swoich ról społecznych.

 

 

 

Zrealizowano w ramach programu Filmoteka Szkolna przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny przy współfinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

* Wykorzystano format analiz filmoznawczych przygotowany na podstawie opracowań British Film Institute.