Szkolne pożytki z obierania cebuli i oglądania filmu „Jestem zły” Grzegorza Packa

Marta Żach

ETAP EDUKACYJNY

podstawowa (klasy VII – VIII)

PRZEDMIOT

godzina wychowawcza, język polski

CZAS

90 minut

Cele:

„Może to metafizyka”, ale ta lekcja ma być zdarzeniem, spotkaniem nauczyciela podającego partyturę filmu, ćwiczeń, tekstu z uczniem, który szuka muzyki swego życia na podstawie cudzych historii. Idzie w niej przede wszystkim o to, by zainspirować, podać symboliczna kamerę i czekać na rozwój akcji…

Środki dydaktyczne:

 • film Grzegorza Packa „Jestem zły” oraz „Jestem zły” Grzegorza Packa oczami księdza Wojtka Drozdowicza”,
 • kserokopie wywiadu wywiadu z Grzegorzem Packiem, Prawda ukryta pod maską
 • kolorowe karki A4,
 • duże pudło, a w nim małe i jeszcze mniejsze / np. jeden zestaw na grupę pięcioosobową/,
 • telefony komórkowe,
 • kreski,
 • ołówki,
 • flamastry,
 • nożyczki,
 • taśma klejąca,
 • klej.

Inspiracje:

„zadaniem filmowca jest dotarcie do prawdy ukrytej pod maską”
G. Pacek

„nikomu nie przekażesz wiedzy, twój tylko słuch jest i twój dotyk”
Z. Herbert

„przez wiele lat walczyłam, próbowałam naprawiać świat, teraz zrozumiałam, że wystarczy inspirować, i odzyskałam spokój”
pewna mądra nauczycielka z warszawskiego przedszkola

„Ale uważam, że w bohaterze lub w sprawie, która się podejmuje w filmie, trzeba się zakochać”
G. Pacek

„Teraz, oddając kamerę swoim bohaterom, uczynił ich pan współtwórcami obrazu, wytrącił z funkcji obiektów”
M. Lebecka

„i spada na mnie nie wiadomo skąd, nagle, błoga, prawie bolesna miłość do moich uczniów”
A. Zolynas

Uwagi:

Lekcja dotyczy analizy i interpretacji filmu „Jestem zły”, z którym uczniowie powinni się wcześniej zapoznać na zajęciach szkolnych lub indywidualnie.

Przebieg zajęć:

 • „Ludzie są na ogół zamknięci w sztywnych ramach wyuczonych póz, w których odgrywają znane sobie role” – raport o zbiorowości

Uczniowie otrzymują kolorowe kartki, na których mają w trzy minuty sportretować bohaterów filmu, oddać jego klimat, używając symboli. Następnie dobierają się w grupy na podstawie koloru kartek, otrzymują duże papierowe pudełko i przylepiają prace do jego ścian. Grupy omawiają rysunki, szukają elementów wspólnych, zastanawiają się, dlaczego dzieci z Pragi można nazwać bohaterem zbiorowym. Następnie zadaniem zespołów jest nagranie na telefonie komórkowym krótkiej relacji dziennikarskiej, dla jakiegoś programu informacyjnego o postaciach przedstawionych w filmie, rozpoczynającej się od słów: „Ludzie są na ogół zamknięci w sztywnych ramach wyuczonych póz, w których odgrywają znane sobie role”.

 • „Zadaniem filmowca jest dotarcie do prawdy ukrytej pod maską” – „najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”

Grupy otwierają oklejone pudełka z ćwiczenia pierwszego. Znajdują w nim mniejsze pudełko, w nim następne i kolejne5 , a w każdym z nich czysta kartka. Uczniowie mają na niej napisać, co dzieci z Pragi schowały przed kamerą, czego nie chciały powiedzieć, do czego nigdy by się nie przyznały. To ćwiczenie powinno otworzyć krótką klasowa dyskusję na temat tego, co ukrywa się pod maską zła w przypadku dzieciaków z Pragi. Jakie są korzenie, przyczyny ich działań i zachowań? Jak zmienia się interpretacja filmu, gdy spojrzymy na niego zgodnie z przesłaniem z książki „Mały Książę”: „prawdziwie widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”?

 • Uwaga znak! - „Jestem zły Grzegorza Packa oczami księdza Wojtka Drozdowicza”

Uczniowie oglądają komentarz subiektywny do filmu Grzegorza Packa. Pracując w grupach dokonują interpretacji symboli wymienionych przez księdza Drozdowicza w odniesieniu do dokumentu „Jestem zły”. Ich zadaniem jest stworzenie, aforyzmu, myśli filozoficznej dotyczącej tego jakim znakiem, przesłaniem, przestrogą może być wyżej wymieniony obraz.

 • Grzegorz Pacek na czacie

Uczniowie otrzymują wywiad z Grzegorzem Packiem (załącznik nr 1). Ich zadaniem jest zapoznanie się z tekstem oraz wypisanie pytań, które nie padły w rozmowie, a warto je zadać artyście po obejrzeniu jego filmu.

 • Ogry mają warstwy, cebula ma warstwy, nasza klasa ma warstwy – sztuka poznawania siebie przez obraz filmowy

Każdy z uczniów dostaje cebulę i obiera ją , docierając do najgłębiej ukrytych warstw. Jednocześnie zastanawia się, z jakich warstw (postawy, uczucia, zachowania) składa się jego klasa. Dzieci wypisują, jakie zachowania są widoczne na pierwszy rzut oka, co dostrzegają tylko uważni obserwatorzy, co jest sercem klasy, najgłębszą , najważniejszą warstwą. Zastanawiają się również, jakie elementy wspólne znaleźliby między warstwami swojej klasy i bohaterów filmu.

Poetyckie zadanie domowe:

Zadaniem domowym jest napisanie wiersza inspirowanego obieraniem cebuli w kontekście życia, poznawania siebie, innego człowieka, analizy i interpretacji filmu „Jestem zły”

Komentarz subiektywny:

Pan Grzegorz Pacek dał kamerę nie tylko dzieciakom z warszawskiej Pragi Przez ten film, dostali ją symbolicznie również jego widzowie, wśród nich moi uczniowie, którzy odkryli kawałek swojego świata. a ja nie mogę się oprzeć, by się tymi odkryciami nie podzielić… Poniżej portret dzieciaków z Pragi, stworzony przez Pawła Deka - ucznia klasy 2f Gimnazjum w Górze Kalwarii i wiersze Aleksandry Pernal Martyny Wasilewskiej - trzecioklasistek z Gimnazjum w Coniewie

Aleksandra Pernal

Cebula

Kim jesteś naprawdę wiesz tylko ty,
Znasz kształt swych myśli i swoje sny.
Jesteś niczym roślina płowa,
Warzywo-cebula kilkuwarstwowa.
Masz pierwszą warstwę ogólnie znaną,
Od razu przez wszystkich rozpoznawaną.
W drugą część już wniknąć należy,
Jest dla przyjaciół w głębszej już sferze.
Trzeba odkrywać, poznawać powoli,
Inaczej tak łatwo się nie wyzwoli.
Ale jest coś jeszcze, bardziej schowane,
To Twoje wnętrze, dla reszty zakazane.
Jest zbyt ukryte i skryte zarazem,
By się ukazać przejrzystym obrazem.
To Twoje myśli i wielkie serce,
I choć będę płakać - nie pokażesz więcej[2]

Martyna Wasilewska

Cebulowy wiersz

Ilekroć poznajemy człowieka,
Nigdy nie wiemy co w Jego głębi serca czeka.
Musimy pamiętać, iż pod przykryciem urody,
Może kryć się osoba, wyrządzająca innym szkody.
Istota ludzka wiele twarzy ma,
Lecz nie wiadomo, z której strony pokazać się da.
Niczym cebule, warstwa po warstwie obierane,
Ujawniają się oblicza człowieka, dotąd nieznane.
Jednak gdy już bardzo blisko kogoś poznamy,
Więcej walorów u niego dostrzegamy.
Gdy do wnętrza się dostaniemy,
Gorącego serca istoty dotkniemy,
I z pewnością kochać ją będziemy

Przypisy

 1. „Reżyser” (dodatek do „Kina”) 2001, nr 7-8/ Filmoteka szkolna – dodatek przeczytaj więcej
 2. www.filmotekaszkolna.pl