Metamorfoza – „Amator” Krzysztofa Kieślowskiego

Ewa Magdziarz

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

wiedza o kulturze

CZAS

2 godziny lekcyjne

Motto:

Nie wierzę w to, aby cel można było komuś pokazać; każdy musi go sobie znaleźć.
Krzysztof Kieślowski, O sobie

Cele zajęć:

 • Uczeń zna podstawowe informacje na temat reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, umie wymienić kilka tytułów jego filmów.
 • Uczeń zna pojęcie autotematyzmu w filmie
 • Uczeń umie przeprowadzić analizę filmu „Amator” i zinterpretować go

Metody:

 • pogadanka heurystyczna,
 • praca w grupie,
 • dyskusja

Przygotowanie do lekcji:

Uczniowie przed lekcją przygotowują krótką prezentację w ppt. na temat twórczości i postaci Krzysztofa Kieślowskiego. Mogą wykorzystać do tego materiały opracowane w ramach lekcji 21 „Kino o kinie” Filmoteki Szkolnej, materiały ze strony www.filmotekaszkolna.pl Mogą także sięgnąć do publikacji: Krzysztof Kieślowski, O sobie, Stanisław Zawiśliński, Kieślowski. Ważne, żeby iść …,

Przebieg lekcji:

1. Poproś chętnych uczniów o zaprezentowanie efektów pracy domowej – prezentacja sylwetki reżysera i jego filmografii. W razie potrzeby uzupełnił wiedzę uczniów.

2. Przygotuj krótkie wprowadzenie do filmu „Amator” K. Kieślowskiego. Przybliż im podstawowe informacje związane z czasem powstania filmu, tłem społeczno- politycznym itp.

3. Projekcja filmu (uczniowie mogą również obejrzeć film w domu lub w czasie innych zajęć) Po projekcji zapytaj uczniów o: Jakie są wasze wrażenia po obejrzeniu filmu? Jakie sceny zapamiętaliście? Które sceny z filmu zrobiły na was największe wrażenie?

4. Podziel uczniów na 3 grupy. Każda z grup otrzymuje kartę pracy. Uczniowie zapoznają się z pytaniami. Następnie oglądają raz jeszcze dwie wybrane sceny z filmu:

Sceny do interpretacji i analizy np.:

 • sen,
 • świętowanie narodzin,
 • rozmowa z Witkiem nt. filmowania,
 • naświetlenie taśmy filmowej,
 • kamera na Filipa.

Pytania:

Grupa I: Świat małej stabilizacji Filipa Mosza

 • Jakie znaczenie dla Filipa Mosza ma życie rodzinne?
 • Czy Filip Mosz jest człowiekiem szczęśliwym? (odwołanie do wypowiedzi Stanisława Osucha)
 • W jakim celu Filip kupił kamerę?
 •  Co na początku rejestruje Filip za pomocą kamery? Podaj przykłady.

Grup II: Narodziny artysty - amatora        

 • Jak zmienia się postawa Filipa Mosza wobec kamery? Jakie są tematy jego późniejszych filmów? Czy zmienia się jego sposób patrzenia na świat?
 • Czy można powiedzieć, że „Amator” to film o narodzinach artysty – amatora? Uzasadnij.
 • Czy filmowanie wpływa na jego życie rodzinne i zawodowe?

Grupa III: W pułapce - zrozumieć siebie

 • Co Filip Mosz uważa o odpowiedzialności dokumentalisty wobec prezentowanych przez niego bohaterów? Jak zmienia się jego pogląd na ten temat?
 • Kiedy i w jakich sytuacjach pojawia się u Filipa Mosza niepokój twórczy? Jak rozumiesz to pojęcie.
 • Jaką drogę życiową wybiera Filip Mosz i dlaczego? Czy rozumiesz motywy jego postępowania?

5. Uczniowie prezentują efekty swojej pracy. Próbują odpowiedzieć na pytanie: „Amator” to film o….

6. Zapisz na tablicy tematy do dyskusji:

 • Czemu służy kino? Czy jest przede wszystkim rozrywką, czy raczej powinno rejestrować świat, który otacza człowieka?
 • Czy artysta może obiektywnie przedstawić rzeczywistość? Czy można wyznaczyć granicę między faktem a fikcją?
 • Jakiego typu manipulacje materiałem filmowym są dozwolone w kinie dokumentalnym?
 • Na ile twórca ponosi odpowiedzialność moralną za własne dzieło?
 • Czy odpowiedzi na te pytania znajdziemy w filmie „Amator” K. Kieślowskiego? Czy film Kieślowskiego możemy nazwać autotematycznym (opisuje proces powstawania dzieła filmowego, rozterki twórcy filmowego)? Przybliż uczniom watki biograficzne K. Kieślowskiego, które świadczą o tym, że „Amator” jest opisem przemyśleń i doświadczeń reżysera.

Praca domowa:

Nauczyciel prosi o napisanie recenzji filmu „Amator”które zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.skrytykuj.pl