Kto jest zły? – rozmawiamy o filmie Grzegorza Packa

Alicja Mytych

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski

CZAS

90 minut

Cele:

Uczeń:

 • doskonali umiejętność analizy i interpretacji dzieła filmowego,
 • wyraża emocje,
 • doskonali umiejętność dyskutowania,
 • ocenia postawy bohaterów.

Metody i techniki pracy:

 • praca indywidualna,
 • praca w parach,
 • dyskusja.

Materiały pomocnicze:

Przebieg lekcji:

1. Wyjaśnij uczniom temat i cele lekcji.

2. Rozdaj karty pracy i poproś, by uczniowie uzupełnili je w trakcie projekcji filmu.

3. Projekcja filmu „Jestem zły” G. Packa

4. Zapytaj uczniów o ich pierwsze wrażenia, odczucia. Daj wszystkim czas na wypowiedź, nie komentuj.

5. Podziel uczniów w pary. Daj im czas, aby mogli przekonsultować swoje odpowiedzi z kart pracy i nanieść poprawki.

6. Podsumowanie pracy z wykorzystaniem kart pracy:

a)Zaprezentuj uczniom jeszcze raz scenę rozpoczynającą film. Zadaj im pytanie:

 • O czym mówi nam ta scena?
 • Jakie są pierwsze obrazy nakręcone przez dzieci?
 • Dlaczego reżyser oddał im kamerę?
 • Co zyskał dzięki temu?

b) Rozdaj uczniom kopie wywiadu z reżyserem Grzegorzem Packiem. Po lekturze zapytaj uczniów:

 • Dlaczego reżyser nie był do końca z efektu swojego pomysłu?
 • Co według niego jest niezbędne, by powstał dobry film?
 • Dlaczego podjął się tego tematu?

c) Jacy są bohaterowie filmu

 • jacy są bohaterowie w swoim filmowym autoportrecie?
 • jacy są naprawdę? O czym marzą?
 • jaki wpływ na nich mają ich rodziny?
 • dlaczego tak siebie przedstawiają?
 • dlaczego tak chętnie manifestują grupową odrębność?

7. Zapisz na tablicy temat do dyskusji: Młody człowiek musi starać się dopasować do grypy ludzi, wśród których przyszło mu żyć?

Podziel uczniów na dwie grupy. Zadaniem każdej z nich będzie obrona jednego ze stanowisk w dyskusji.

UWAGA! Na początku ogłoś, że uczniowie, którzy nie chcą wziąć udziału w zadaniu, nie muszą tego robić, ale na zadanie domowe będą musieli napisać pracę, w której ustosunkują się do tematu dyskusji.  Każdy uczeń otrzymuje dwa usztywnione paski papieru w tym kolorze, który obowiązuje jego grupę. Jeśli chce podać nowy argument – pokazuje dwie kartki, jeśli odnieść do słów przedmówcy – jedną. Za każdą sensowną wypowiedź otrzymuje punkt (w postaci osobnej karteczki, cukierka, kuleczki itp. Po dyskusji uczniowie podliczają punkty i ci z największą ich ilością zostają nagrodzeni.

8. Podsumowanie lekcji. Porozmawiaj z uczniami o pozytywnych i negatywnych skutkach grupowej identyfikacji.

Praca domowa

Wybierz jednego z bohaterów filmu i opisz jego dalsze losy.

Załącznik nr 1

Karta pracy

 1. Podaj imiona lub ksywki bohaterów.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Gdzie dzieje się akcja? (miasto, dzielnica, dokładne miejsca)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. Opisz pierwszą scenę.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Czemu służy ta scena?
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5.  Wypisz sytuacje, w jakich znaleźli się bohaterowie. (Jak się zachowują? Co mówią? Jakich słów używają?)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Z kim identyfikują się bohaterowie? Kto im imponuje? Co myślą o osobach spoza swojego środowiska?
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7.  Dlaczego bohaterowie tak się zachowują?
  ………………………………………………………………………………