Kino w pigułce – „100 lat w kinie” reż. P. Łoziński

Katarzyna Czubińska

ETAP EDUKACYJNY

gimnazjalna, ponadpodstawowa

PRZEDMIOT

język polski, wariant dla klas licealnych-humanistycznych / fakultetów / kółka polonistycznego

CZAS

2 godziny

Cele:

 • rozpoznaje przemiany zachodzące w polskim kinie,
 • definiuje film dokumentalny,
 • selekcjonuje zbierany materiał, ocenia jego wartość,
 • potrafi stworzyć prezentację na zadany temat – storify, narzędzie internetowe

Metody pracy:

Materiały dydaktyczne:

 • film 100 lat w kinie, reż. P. Łoziński, Polska 1995.
 • materiały przygotowane przez uczniów,
 • prezentacje wirtualnych tablic,
 • sonda - film lub nagranie audio przygotowana przez uczniów.

Pojęcia kluczowe: 

historia kina, dokument, nieme kino, polska szkoła filmowa.

Uwagi:

Film może stanowić wstęp do cyklu lekcji lub zajęć koła filmowego, dotyczących historii kina polskiego. Zajęcia dotyczyłyby wybranych filmów, o których wspominają bohaterowie dokumentu, około 10 zajęć. Cykl kończyłby się nakręceniem własnego filmu fabularnego ilustrującego współczesny świat lub dokumentu przedstawiającego opinie i preferencje filmowe uczniów żyjących w XXI wieku.

Przed zajęciami:

Uczniowie oglądają film w domu, zbierają informacje na temat historii kina polskiego w swoje rodzinie - pytania do dziadków, rodziców, krótka notatka.

Chętne osoby, z większym wyprzedzeniem, przeprowadzają sondę wśród swoich rówieśników lub przechodniów na temat kina polskiego 1995-2013 – zmontowany materiał w postaci krótkiego filmiku lub nagrania audio przynoszą na zajęcia – do wykorzystania jako jeden element lekcji w przypadku braku chętnych możemy opuścić ten element lekcji.

Przebieg zajęć:

1. Lekcja rozpoczyna się od krótkiej wymiany informacji na temat znajomości kina polskiego wśród współczesnych. Nauczyciel krótko wprowadza informacje na temat filmu.

Np.

Film „100 lat w kinie” w reż. P. Łozińskiego, to film dokumentalny kręcony w ramach międzynarodowej serii 100 lat kina na zlecenie British Film Institute. Początkowo miał być to film K. Kieślowskiego, który jednak zdecydował się oddać młodym szansę na zaistnienie w świecie. Pomysł na scenariusz pochodzi jednak od reżysera „Podwójnego życia Weroniki”. W filmie wziął udział młodszy brat Łozińskiego, którego wypowiedzi stanowią klamrę kompozycyjną obrazu. W dokumencie można zauważyć wyraźny podział na kolejne etapy, które pojawiały się w kinie polskim: przedwojenne filmy często nieme, polska szkoła filmowa, filmy lat 60-tych i 70-tych, film polski po 1989 roku, kino sensacyjne.

Czas około 10 min

2.  W dalszej części lekcji dzielimy klasę na sześć grup, każdej z nich przydzielamy kolejny etap rozwoju kina polskiego pojawiający się w filmie:

 • przedwojenne filmy często nieme,
 • polska szkoła filmowa,
 • filmy lat 60-tych i 70-tych,
 • film polski po 1989 roku,
 • kino sensacyjne.
 • kino polskie opiniotwórcza prezentacja.

Ostatnia z grup zajmuje się zebraniem opinii na temat kina polskiego, publikowanych przez internautów.

Zadanie uczniów polega na stworzeniu w grupie prezentacji zawierającej istotne informacje na temat przydzielonego zagadnienia. Uczniowie selekcjonują i weryfikują przydatność oraz prawdziwość wiadomości.

Młodzież pracuje przy komputerach z dostępem do Internetu, korzystając z bezpłatnych narzędzi wskazanych w metodach pracy.

Czas około 30 min

3. Uczniowie prezentują zebrane przez grupy informacje, wyświetlając prezentacje. 

Czas około 30 min

4. Kolejny etap lekcji to dyskusja na temat kina polskiego:

 • Jak zmieniał się polski film na przestrzeni lat?
 • Jak zmieniło się podejście widzów do kina polskiego?
 • Rola filmu we współczesnym świecie,
 • Miejsce kina w jako instytucji rozpowszechniającej film w dobie Internetu i globalizacji.

Np.:

Film Łozińskiego to subiektywna historia kina polskiego pokazująca przywiązanie widzów do rodzimej filmografii. Reżyser zwraca w nim uwagę na zmieniającą się funkcję kina, od fascynacji kiczowatym kinem przedwojennym przez analizę dojrzałego, myślącego kina lat 1956-1981 aż po komercyjne kino lat 90-tych, starające się naśladować amerykańskie kino akcji.

Współcześnie film stracił na wartości, coraz trudniej o widza wymagającego, widza, który chce analizować film, rozważać jego fabułę. Współcześni twórcy przyzwyczaili widzów do prostych, czytelnych filmów, w których głównie skupiają się na akcji oraz efektach specjalnych. Sama instytucja kina przestał mieć już takie znaczenie, większość widzów nie widzi potrzeby oglądania filmu w kinie gdy może to robić w domowym zaciszu, najczęściej za darmo z dodatkową możliwością pauzowania filmu w każdym momencie. Warto uzmysłowić uczniom rolę Sali kinowej dla odbioru filmu.

Czas około 15 min

5. Praca domowa

Polskie kino na przestrzeni lat 1995-2013.

Mini projekt na temat znajomości, sympatii i antypatii dotyczących polskiego kina lat 1995-2013, czyli lat, których nie obejmuje film P. Łozińskiego. Zadanie wykonywane w grupach, czas na przygotowanie filmu lub materiału audio 2 tyg. – 1msc.

Bibliografia: